Aruküla elanikele tutvustati liigvee vastu võitlemisel tehtut

1150

Neljapäeval, 24. mail oli Raasiku vallamajas rahvakoosolek, kus räägiti, mida on seni võetud ette Aruküla igakevadise probleemiga – üleujutustega koduaedades.

Esimene samateemaline rahvakoosolek oli täpselt aasta tagasi. Siis otsustati, et kõigepealt puhastatakse kraave, seejärel alustatakse liigvee ärajuhtimise projekti koostamist ning arvestatakse, mis võib selle elluviimine maksta.

Vallavanem Aare Ets rääkis, et liigvee Arukülast ärajuhtimine sai ühe prioriteedina kirja valla uude arengukavasse ning tänavuses eelarves nähti ette raha projekti tellimiseks. Projekteerimine läheb maksma üle 13 000 euro. Seda teeb AS Maa ja Vesi ning praegu käivad eeltööd – geodeetilised mõõdistamised. Vastavalt lähteülesandele on Aruküla jagatud kolmeks liigveega piirkonnaks: esimene on Suvila ja Põhja tänav ning lauluväljaku ümbrus, teine Jaama tänav ning kolmas Tallinna maantee ümbrus.

Projektijuht Kalev Raadla ASist Maa ja Vesi rääkis, et geodeetiliste tööde plaan ei ole veel lõplikult valmis, sellega loodetakse ühele poole saada käesoleva nädala lõpuks. Ta tutvustas koosolekul osalenud inimestele variante, kuidas juhtida igast kolmest suuremast kevadise suurvee ajal üleujutatud piirkonnast  vesi alevikust välja teisele poole raudteed. Mitmel pool on see võimalik 1-1,5 meetri sügavuste kraavide kaevamise abil, mõnel pool on vajalik paigaldada kuni 3 meetri sügavusele maapinna sisse torud. Vee ärajuhtimine on kavas isevoolsena, see tähendab pumpade abita.

Maa ja Vesi on saanud vallavalitsuselt maaomanike kontaktid ning hakkab nendega pidama läbirääkimisi – kas ja mis tingimustel on nad nõus lubama oma kinnistu kaudu liigvee ärajuhtimist.

Aruküla elanik Kristjan Raid kahtles, kas sadevete kraavid lauluväljaku ümber on ikka kõige esteetilisemad ning on ka lastele ohutud. Arvati – kui teha laugete ja haljastatud nõlvadega, ei tohiks need riivata kellegi silma ega olla ohtlikud.

Rahataotlus KIKile
Aare Ets kinnitas, et vallavalitsusel on plaan augustis esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusesse (KIK) taotlus liigveetõrje rahastamiseks. 
Kuigi lepingujärgselt peab Maa ja Vesi esitama liigvee ärajuhtimise valmis projekti septembri alguseks, arvas vallavanem, et augustiks on suurem töö tehtud ning enam-vähem teada, kui palju on vaja, et hakata kaevama kraave ja paigaldama torusid. 

KIK rahastab taolisi projekte 85 protsendi ulatuses, omaosalus peab olema 15 protsenti. Aasta lõpuks peaks KIKi otsus olema teada. Uus taotlusvoor on veebruaris.

Aare Ets lubas, et kindlasti kavandatakse liigvee tõrjeks raha ka tuleva aasta eelarve projektis ning avaldas lootust, et volikogu selle eraldamist toetab.

Vallavolikogu liige Ivar Vilberg märkis: „Me keegi ei tea veel, palju läheb liigvee ärajuhtimine maksma. Aga kui ka KIKist toetust ei saa, siis usun, et valla oma rahast suudame midagi siiski teha.“ 

„Kui see projekt realiseeruks, oleks meie mure 150 aastaks murtud,“ arvas kohalik elanik Väino Närep.

Eelmine artikkelLaps jooksis sõiduteele
Järgmine artikkelKuusalu-Jõelähtme laulu- ja tantsupäev oli pühendatud Ruu küla kaitsele