Aru­kü­la ta­lu­turg ko­lib

1380

Aru­kü­la OTT turg on 10. mail esi­mest kor­da Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se park­las. Kord nä­da­las nel­ja­päe­vi­ti toi­mu­va tu­ru kor­ral­da­ja Mee­li Te­der üt­les, et asu­ko­ha muu­tus on plaa­nis, ku­na prae­gu­selt tu­rup­lat­silt Tal­lin­na maan­tee ää­res pea­vad hak­ka­ma lä­bi sõit­ma mars­ruut­tak­sod: „Maan­teea­met on and­nud kor­ral­du­se, et kõigil bus­sidel tuleb plat­silt lä­bi sõita, seal on amet­lik bus­si­pea­tus. Sai­me eel­mi­sel nä­da­lal veel hak­ka­ma, tea­vi­ta­sin müü­jaid ning pla­nee­ri­si­me bus­si lä­bi­sõi­dukoha. 10. mai turg on kavas en­ne ema­de­päe­va te­ha suu­re­malt, et tut­vus­ta­da uut asu­koh­ta.” Ter­vi­se­kes­ku­se park­la maa kuu­lub val­la­le, val­la­va­lit­sus kii­tis tu­ru uue asu­ko­ha heaks.