Aru­kü­la saab võrk­pü­ra­mii­di

341

Raa­si­ku val­la­va­litsus kor­ral­das han­ke Aru­kü­la ale­vik­ku las­te­le ro­ni­mi­seks ja ta­sa­kaa­lu har­ju­ta­mi­seks mõel­dud võrk­pü­ra­mii­di ost­mi­seks. 8 pak­ku­mi­se seast tun­nis­ta­ti võit­jaks OÜ Tip­tip­tap, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne oli ma­da­laim – 10 165 eu­rot. Ju­ta Asu­ja val­la­va­lit­su­sest sel­gi­tas, et võrk­pü­ra­miid os­te­tak­se möö­du­nud aas­tal In­no­ve kau­du Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist toe­tu­se saa­nud pro­jek­ti raa­mes. Pro­jek­ti­ga eral­da­ti Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le ha­ri­dus­li­ku eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te ta­va­koo­li in­teg­ree­ri­mi­seks üle 42 000 eu­ro. Võrk­pü­ra­miid tu­leb Aru­kü­la koo­li juur­de, Pär­na­mäe-pool­ses­se kül­ge, kus on ju­ba sa­ma pro­jek­ti toetusel os­te­tud ta­sa­kaa­lu­ra­da.

Eelmine artikkelSõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2019. aas­tal toi­mu­nust
Järgmine artikkelSuu­sa­ta­ja ANETT LII­SA PARTS Aeg­vii­dust või­tis noor­te­sar­ja eta­pi