Aru­kü­la rah­va­ma­ja saal vajab re­mon­ti

1714

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus hak­kas et­te val­mis­ta­ma liht­han­get Aru­kü­la rah­va­ma­ja saa­li ja la­va­põ­ran­da re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Aru­kü­la saa­li põ­ran­das ja la­va­konst­rukt­sioo­nis on ilm­selt sees seen. Ol­nud ju­ba am­mu, põh­jus märg kel­der. Möö­du­nud aas­tal sai­me veed ee­ma­le ju­hi­tud, nüüd on kel­der kuiv. See­ga saab asu­da järg­mi­se eta­pi juur­de. Esial­gu tu­leb te­ha pro­jekt, siis saab ha­ka­ta töö­de­le mõt­le­ma. Pro­jekt val­mib uue val­la­va­lit­su­se ame­tia­jal, mil­lal tööd al­ga­vad, se­da ot­sus­tab järg­mi­ne vo­li­ko­gu.”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la orien­tee­ru­jad võit­sid ro­gai­ni MMil me­da­leid
Järgmine artikkelKal­leim va­ra tä­na­val