Aru­kü­la põ­hi­kool ko­gus ra­ha Nõm­me las­te­ko­du­le

1644

Aru­kü­la koo­lis oli kuuendat korda hea­te­ge­vus­lik sõb­ra­päe­va­loos, mil­le tu­lu 380 eu­rot kin­gitakse Tal­lin­na Nõm­me las­te­ko­du­le. Hu­vi­juht Ma­ri Möls: „Peaau­hind oli Root­si kruiis, väik­se­ma­test as­ja­dest pa­ni­me kok­ku ül­la­tustega ko­tid.“