Aru­kü­la kä­si­pal­li­tüd­ru­ku­te­le Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 2. koht

2818
Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te 2. ko­ha nais­kond Aru­kü­last.

4.-5.no­vemb­ril toi­mu­sid Ta­pal tü­tar­las­te D-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2005 ja noo­re­mad) kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lu­sed. Osa­le­sid 6 nais­kon­da.

Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tul­nud SK Re­val-Sport/ Tal­lin­na Spor­di­koo­li jä­rel sai 2. ko­ha Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi võist­kond. Kõik män­gud võit­nud pea­lin­na nais­kond ko­gus 10, Aru­kü­la SK 8 punk­ti. Aru­kü­la nais­kond kao­tas küll võit­ja­te­le 12:18, kuid kõi­ki üle­jää­nud vas­ta­seid või­de­ti. HC Tal­linn alis­ta­ti 20:12, SK Re­val-Sport/Las­na­mäe 17:6, SK Re­val-Sport/Pa­di­se 18:13 ja SK Ta­pa 20:6.

Aru­kü­la nais­kon­nas män­gi­sid Ker­tu-Liis Vel­ling, Ane­te Va­re, Ca­ro­ly Aru­vel, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Sand­ra Par­ve, Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru, Ker­tu Sas­siad, Kat­ha­ri­na Ere­mee­va ja Ave­li Aa­vik, nen­de tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Ai­var Truu­ber. Nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Anas­ta­si­ja Pav­lo­va.

Eelmine artikkelAnija mehed Tallinnas laia riba nõudmas
Järgmine artikkelTun­nus­tus Raa­si­ku val­la mo­tos­port­las­te­le