Aru­kü­la ja Ani­ja saa­li­jalg­pal­li­mees­kon­da­de män­gu­dest

1180

Saa­li­jalg­pal­li tei­ses lii­gas on 6 võist­kon­da, kõik män­gi­vad oma­va­hel kaks kor­da. Pä­rast esi­mest rin­gi ju­hib 12 punk­ti­ga SK Kad­ri­na, sa­ma pal­ju punk­te on 2. ko­hal ole­val Aru­kü­la mees­kon­nal, JK Ani­ja on 3 punk­ti­ga 5. ko­hal.

Aru­kü­la võist­kond jäi pä­rast Pa­di­se Rum­mu II Dü­na­mo vas­tu 10:0 või­de­tud män­gu 25. no­vemb­ril võõr­sil Kad­ri­na mees­kon­na­le al­la 8:12. 4 vä­ra­vat lõi Ran­do Tamm, ühe Re­ne Tei­no, Er­go Tei­no, Kris­to Sa­la­ma­tin ja Kul­dar Võ­sar. 3. det­semb­ril alis­ta­ti ko­dus JK Kark­si suu­relt 15:3. Nii Ran­do Tamm, Er­go Tei­no kui Sten Tei­no lõid igaüks 3 vä­ra­vat, Re­ne Tei­no, Kris­to Sa­la­ma­tin ja Märt Tapp kaks. 10. det­semb­ril või­tis Aru­kü­la sa­mu­ti ko­du­saa­lis Rõu­ge Sau­na­maad 4:0, skoo­ri te­gid Ain Pähn, Re­ne Tei­no, Sten Tei­no ja Er­go Tei­no. Se­ni vii­ma­ses män­gus alis­ta­ti 15. det­semb­ril Keh­ras naa­ber­val­la­võist­kond Ani­ja JK 6:2, Aru­kü­la mees­kon­na 2 vä­ra­vat lõi Sten Tei­no, ühe Ran­do Tamm, Er­go Tei­no, Rau­no Esop ja Kris­to Sa­la­ma­tin.

Ani­ja JK, kes alis­tas hooa­ja esi­me­ses män­gus Pa­di­se Rum­mu Dü­na­mo II 6:5, kuid kao­tas see­jä­rel Rõu­ge Sau­na­maa­le 5:18, on ka kol­mes üle­jää­nud män­gus pi­da­nud tun­nis­ta­ma vas­tas­te pa­re­must. 26. no­vemb­ril kao­ta­ti Ab­jas JK-le Kark­si 5:9, Ani­ja mees­kon­nast te­gid skoo­ri And­rei Ka­šu­ba, Mark­ko Ku­du, Emin Muns­hiyev, Ran­do Rand­jõe ja De­nis Pet­rov. 9. det­semb­ril jää­di suu­relt 4:13 al­la Kad­ri­na­le, Ani­ja mees­kon­na kaks vä­ra­vat lõi De­nis Pet­rov, ühe Pa­vel Hart­šuk ja Alek­sandr Le­vin. 15. det­semb­ril Aru­kü­la vas­tu 2:6 kao­tu­se­ga lõp­pe­nud män­gus olid Ani­ja JK vä­ra­va­löö­jad Re­ne Lill ja And­re Il­ves.

Ani­ja JK peab järg­mi­se män­gu 12. jaa­nua­ril Keh­ras Rõu­ge Sau­na­maa­ga, Aru­kü­la 13. jaa­nua­ril Va­sa­lem­mas Pa­di­se Rum­mu Dü­na­mo II võist­kon­na­ga.

Eelmine artikkelAni­ja val­la süm­boo­li­ka­le 30 ka­van­dit
Järgmine artikkelAru­kü­la aas­ta­lõ­pu­ball tõi mõi­sa ka uusi pi­du­li­si