Aru­kü­la fil­mi­fes­ti­val oo­tab fil­me

939

28. ok­toob­ril tu­leb Aru­kü­las kuuen­dat kor­da fil­mi­fes­ti­val. Lü­hi­fil­me fes­ti­va­li­prog­ram­mi oo­da­tak­se 14. ok­toob­riks. Pea­kor­ral­da­ja Cris­ti­na Kas­ka ki­nok­lu­bist Tim­mi En­ter­tain­ment: „Oo­ta­me kõi­ki fil­me, mi­da meie fes­ti­va­li­le ei ole va­rem esi­ta­tud, eri­ti hu­vi­ga soo­vi­me va­nu ma­ter­ja­le. Te­gu on lü­hi­fil­mi­de fes­ti­va­li­ga, see­ga soo­vi­ta­tud pi­kkus on al­la 10 mi­nu­ti. Fil­mil pea­vad ole­ma tiit­rid – peal­ki­ri, te­gi­jad, ka­su­ta­tud muu­si­ka, te­ge­mi­saas­ta. Oo­da­tud on kõik fil­mid, mis ei ole hal­vus­ta­va või ebaee­ti­li­se si­su­ga. Ut­si­taks ta­gant va­ne­mat ge­ne­rat­sioo­ni, kes hoiab la­he­dat kraa­mi VHS-lin­ti­del, meie­ni võiks jõu­da na­tu­ke ko­hen­da­tud ja se­lek­tee­ri­tud ma­ter­jal ühek­sa­küm­nen­da­test.”

Eelmine artikkelVa­li­mis­päe­va buss Ju­min­dalt Kol­ka
Järgmine artikkelVali­mis­de­ba­til Kol­ga­kü­la rahvamajas kes­ken­du­ti juh­ti­mi­se­le ja ku­van­di­le