ANTS AAMANILE põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk

1220

Esmaspäeval, 23. veebruaril andis põllumajandusminister Ivari Padar ministeeriumis üle teenetemärgid 8 inimesele. Hõbedase teenetemärgi ja tunnistuse nr 21 sai Kuusalu vallast Kursi külast Rätsepa talu peremees Ants Aaman seenior. Ta oli aastal 1992 Eesti Taluliidu asutaja, on olnud Harju Taluliidu ja Kiiu meierei juht. Praegu on Ants Aaman tulundusühistu E-Piim nõukogu aseesimees ja Eesti Maakarja Seltsi juhatuse aseesimees. Rätsepa talu piimalaudas on 40 lüpsilehma. Ants Aaman: „Tänan Kuusalu kihelkonna rahvast, kes valis mind Eesti Kongressi saadikuks. Minu aktiivne tegevus algas sellest ajast.“