ANNE EEN­PA­LU on Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik

1065
ANNE EENPALU.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul omis­ta­da val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li An­ne Een­pa­lu­le, kes on oma va­nai­sa­le, rii­gi­va­nem Kaa­rel Een­pa­lu­le kuu­lu­nud Hel­le­ma ta­lu Aru­kü­las taas­ta­nud ning ra­ja­nud sin­na sa­long-muu­seu­mi. Val­la au­ko­da­ni­ku tun­nus­tus ning rin­na­märk an­tak­se An­ne Een­pa­lu­le üle Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel 22. veeb­rua­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Au­ko­da­ni­ku tiit­li­ga kaas­neb viie­kord­se mii­ni­mum­pal­ga suu­ru­ne sti­pen­dium, mis tä­na­vu on 2920 eu­rot.

Eelmine artikkelKas val­lal on ra­ha Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se jaoks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 19. veebruaril