Anija volikogu teeb Aegviidu vallale ametliku ühinemisettepaneku

568

Liitumisettepaneku esitamise poolt olid 11 ja vastu 2 vallavolikogu liiget, üks jäi erapooletuks.

Anija volikogu otsustas 21. juunil toimunud istungil teha Aegviidu vallale ettepaneku ja algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada kahe omavalitsuse üksuse põhjal üks omavalitsus.

Anija vallavolikogu 17 liikmest oli kohal 14. Poolt hääletas nii koalitsiooni kui ka opositsiooni liikmeid, kaks vastuhäält tuli opositsiooni leerist. Üks volinik jäi erapooletuks.

Ettepanekus on kirjas: „Aluseks võttes Anija arengu-eelarvekomisjoni ettepanekut ja tuginedes Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele teeme Aegviidu vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi naaberomavalitsuste koostööpunktide ja ühisosa väljaselgitamiseks.“

Volikogu esimees Jaan Oruaas ütles istungil eelnõud tutvustades, et ühinemist ette valmistanud komisjon on pidanud maha kolm töökoosolekut, kus on läbi arutatud valdade senine töökorraldus ja avalike teenuste osutamise põhimõtted. Komisjoni koosolekutel oli kõne all haridus, noorsootöö, kultuur, sport, külade areng ja vabaühendused, infrastruktuur ning investeeringud.

Kahe valla esindajate eelnevatel kohtumistel tõdeti mõlemapoolselt, et võimalikul ühinemisel tekkiv edasiviiv sünergia on olemas.

Üksikasjalikumalt täpsustatakse ja sõnastatakse koostöökohad ühinemisprotsessi käigus.

„Eesmärk oli leida piirkondade ühinemisel tekkivad ühishuvid ja paremad võimalused arenguks. Kindel on, et ühinemisest võidavad mõlemad osapooled,“ ütles volikogu esimees Sõnumitoojale.

Volikogu istungil esitati eelnõu arutelu käigus paar küsimust.

Jaanus Kalev: „Moodustasime komisjoni, kes pidi ühisosa välja tooma, millisele seisukohale see jõudis? Kas arutati, mida vallakodanik ühinemisest võidab ja millised on miinused?“

Jaan Oruaas vastas: „Ühtegi olulist vastuolu, mis osutuksid läbirääkimiste käigus takistuseks, esile ei tulnud. Oluline koostööteema on infrastruktuuri arendamine. Kartus Aegviidu poolelt oli vaid investeeringute pärast, et äkki lähevad need kõik Kehrasse. Märkimisväärseid miinuseid rohkem ei ilmnenud, pigem leiti ühinemises plusse. Aegviidu valla inimesed on ju tuntud projektikirjutajad.“

Sisuline läbirääkimine algab siis, kui Aegviidu vald on Anija ühinemisettepanekule vastanud.

Aegviidu vallavolikogu esimees Toomas Tõnise ütles esmaspäeval Sõnumitoojale: „Võtame asja rahulikult, küsime rahvalt nõu, et saada teada, mida inimesed arvavad“.

Esmaspäeva õhtuse seisuga ei olnud Anija ühinemisettepanek Aegviidu vallavolikoguni veel jõudnud. Aegviidu volikogu istung toimub kolmapäeval, 27. juunil, päevakorras on Tapa vallavolikogu läkitatud ühinemisettepaneku läbivaatamine. Kui jõuab kohale ka Anija ettepanek, siis võetakse seegi arutluse alla, kinnitati Aegviidu vallamajast.

Esialgse plaani järgi toimub Aegviidus ajavahemikul 2.-15. juuli rahvaküsitlus, valla iga registrijärgne elanik saab öelda oma arvamuse interneti kaudu, raamatukogus, vallamajas või e-kirja teel.

Eelmine artikkelPõleng taas vanas laudas
Järgmine artikkelTänu juurdeehitusele näeb Viinistu kunstimuuseumis poole rohkem maale