Anija vallavolikogu kinnitas komisjonid

1452

Alalised komisjonid valiti ühehäälselt.

Möödunud teisipäeval toimus Anija vallavolikogu istung, kus valiti volikogu kuue alatise komisjoni esimehed ja aseesimehed ning kinnitati koosseisud. Viie komisjoni nimetused jäid samaks: majanduskomisjon, keskkonna- ja turvalisuse komisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, arengu- ja eelarvekomisjon ning revisjonikomisjon. Endine sotsiaalkomisjon kannab nüüdsest nime sotsiaal- ja kogukonnakomisjon.

Volikogu esimees Jaanus Kalev selgitas, et kaaluti, kas teha eraldi kogukonnakomisjon või liita see sotsiaalkomisjonile juurde: „Kuna sotsiaalvaldkonnas toimuv on vallas hästi ja riiklikult suhteliselt hästi reguleeritud, otsustasime sellele komisjonile panna juurde ülesandeks kogukonna temaatika. Valdkond on väga lai, aga vajadus teemaga tegeleda on suur.“

Esmalt valiti salajasel hääletusel komisjonide esimehed ja aseesimehed. Kõik valiti ühehäälselt. Kohal oli 16 volikoguliiget, puudus Ago Pärnamäe.

Sotsiaal- ja kogukonna komisjoni esimeheks valiti Jüri Lillsoo, aseesimeheks Tanel Talve. Majanduskomisjoni esimehe koha sai Andrus Nilisk, aseesimeheks Aare Nurm. Keskkonna- ja turvalisuse komisjoni asub juhtima Priit Raudkivi, teda asendama Marina Petrova. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti Kaisa Tamkivi ning aseesimeheks Indrek Lillsoo. Arengu- ja eelarvekomisjoni esimeheks sai Jaan Oruaas, aseesimeheks Andrus Nilisk.

Revisjonikomisjon valiti tervikuna salajasel hääletusel. Seda asub juhtima Ene Kerb, teda asendab  Marina  Petrova  ja komisjoni liige on Aare Nurm.

Teiste komisjonide koosseisud kinnitati ühehäälselt vastavate komisjonide esimeeste ettepanekutele.

Arengu- ja eelarvekomisjoni liikmed on Kaisa Tamkivi, Jaanus Kalev, Jüri Lillsoo, Priit Raudkivi, Ene Kerb, Tiit Tammaru, Kaarel Aruste ja Urmo Sitsi.

Haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks said Ene Kerb, Rene Kaalo, Renna Reisi, Anna Nilisk, Janne Kuuskla, Piret Urmet ja Peep Kask.
Keskkonna- ja turvalisuse komisjoni kuuluvad Taavi Tamkivi, Rain Oks, Toomas Treiman, Maris Noor ja Valdur Hüvato.

Majanduskomisjoni liikmeteks kinnitati Tõnis Väli, Viljo Leis, Margus Nõlvak, Marek Suik, Rein Lass, Valeri Jõgi­oja ja Bruno Engel.
Sotsiaal- ja kogukonnakomisjonis on Viktor Kropatšjov, Hannes Pikkel, Kai Viirmann, Maire Post, Ellen Pajumäe, Egle Nõmper ja Valdo Sööt.

Volikogu esimees Jaanus Kalev ütles, et on rahul, kuna komisjonid saavad nüüd tööle asuda. Ta avaldas lootust, et koostöö sujub, komisjonidesse on kaasatud nii opositsiooni esindajaid kui ka volikokku mitte kuuluvaid osapooli.

Eelmine artikkelKuusalu valla ujumise meistrivõistlustel rekordarv osalejaid
Järgmine artikkelRaasiku vallas asutati heategevuslik Lions-klubi