Anija vallavolikogu kinnitas 2013. aasta eelarve

564

Möödunud neljapäeval kinnitas Anija vallavolikogu valla selle aasta eelarve. Eelarve põhitegevuse tulud on 4 789 767 eurot ja kulud 4 571 636 eurot. Investeerimistegevuseks on ette nähtud 824 814 eurot ja finantseeringuteks 73 382. Suurim tulu tuleb üksikisiku tulumaksust. Kokku 2 996 626 eurot. Kaupade ja teenuste müügist lisandub 333 750, toetustest 1 014 687 eurot. Muude tulude allikatest lisandub 100 000 eurot kaevandamistasu ja 135 000 eurot vee erikasutusest. Suurimad on kulud haridusele 2 508 860 eurot. Sotsiaalsetele kuludele on ette nähtud 346 770, vabaajale, kultuurile ja religioonile 699 787, elamu ja kommunaalmajandusele 155 224, majandusele 284 665 ja valitsemisele 489 587 eurot.