Anija vallavalitsuses üks liige vähem

822

Anija volikogu vabastas vallavanem Jüri Lillsoo ettepanekul pearaamatupidaja Carmen Meikari vallavalitsuse liikme kohustusest. Carmen Meikar selgitas volikogus – soovib vallavalitsusest lahkuda, et pühenduda rohkem oma tööle, vallavalitsuse liikmena peab kursis olema ka teiste valdkondade küsimustega.