Anija vallavalitsuse hallatavate asutuste ajutine sulgemine ja töökorralduse muutmine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks

635
Anija vald.

Vabariigi valitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kuulutati välja riigis eriolukord seoses koroonaviiruse pandeemilise leviku tõkestamiseks.

Eriolukorra kehtestamisest tulenevalt on vabariigi valitsuse veebilehel avaldatud info põhjal viiruse leviku vältimiseks keelatud kõik avalikud kogunemised ning õppetöö haridusasutustes – põhikoolides ja gümnaasiumites on ümberkorraldatud distants- ja koduõppevormis, samuti on peatatud huvihariduse andmine. Lisaks on kehtestatud koroonaviiruse riskipiirkonnast tulevatele isikutele kahenädalane isolatsioon.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 1 ja aitamaks kaasa viiruse leviku tõkestamisele, Anija vallavalitsus

k o r r a l d a b :

1. Sulgeda ajutiselt alates 16.03.2020 kuni 29.03.2020 koroonaviiruse epideemia tõkestamiseks Anija vallavalitsuse hallatavad haridusasutused: Kehra gümnaasium, Aegviidu kool, Alavere põhikool ja Kehra Kunstidekool ja korraldada haridusasutustes õppetöö ringi distants- ja koduõppevormis.

2. Sulgeda ajutiselt alates 13.03.2020 kuni 29.03.2020 koroonaviiruse epideemia tõkestamiseks järgmised Anija vallavalitsuse hallatavad asutused:

2.1 Anija valla noortekeskus;

2.2 Aegviidu raamatukogu;

2.3 Anija valla keskraamatukogu.

3. Sulgeda alates 13.03.2020 kuni 29.03.2020 Anija vallavalitsuse hallatav asutus Kehra sotsiaalkeskuses külastusteks, sotsiaalteenuste osutamiseks ja ringitegevuste läbiviimiseks v.a päevahoiuteenuse osutamine päevahoiuteenust vajavatele klientidele.

4. Teha SA Anija Valla Spordimaailm ja SA Anija Mõisa Haldus nõukogule ettepanek kaheks nädalaks asutuse sulgemiseks lõpetades nimetatud perioodil asutuses läbiviidavate ringide, treeningute ja ürituste korraldamine.

5. Sulgeda alates 16.03.2020–31.03.2020 Anija vallavalitsuse hallatav asutus Aegviidu lasteaed ja Anija Valla Lasteaiad Mõmmila hoone. Anija Valla Lasteaiad Lepatriinu hoones ja Lastetare hoones jätkab teenuse osutamist 1 rühm tagamaks tööl käivatele lapsevanematele vajalikku teenust.

6. Muuta eriolukorrast tulenevalt ajutiselt Anija vallavalitsuse töökorraldust alates 16.03.2020–29.03.2020. Tavapärast isikute vastuvõttu ei toimu ja Anija vallavalitsuse hoone on suletud. Anija vallavalitsusse pöörduvaid isikuid teenindatakse ametnike poolt ainult telefoni või e-posti teel eelnevalt kokkulepitud kellaaegadel.

7. Anija vallavalitsuses või Anija vallavalitsuse hallatavas asutuses töötavatel isikutel on keelatud riskipiirkondade külastamine kuni 1. maini 2020. Pärast käesoleva korralduse välja andmist peavad ametnikud ja töötajad riskipiirkonna külastamisel arvestama kahe nädalase isolatsioonis viibimisega. Isolatsioonis viibimise perioodi eest töötasu ja palka tööandja poolt ei maksta. Anija vallavalitsus võib riskipiirkondade külastamise keelu tähtaegasid muuta lähtudes riigis kehtestatud eriolukorrast.

8. Seoses Anija valla haridusasutuste sulgemisega ei sõida perioodil 16.03.2020–29.03.2020 bussiliinid Anija 2, Anija 3 ja Anija 4.

9. Anija vallavalitsus võib hallatavate asutuste sulgemise tähtaegasid ja töökorralduse muudatust ametiasutuses pikendada, kui see on väljakuulutatud eriolukorras jätkuvalt vajalik koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

10. Korralduse kohta võib 30 päeva jooksul esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

11. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Eelmine artikkelCOVID-9 leviku tõkestamise meetmed Kuusalu vallas
Järgmine artikkelTegevused ja piirangud Raasiku vallas seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga