Anija vallavalitsus loodab saada prügiveo hinda madalamaks

659

Anija vallavalitsus peatas jäätmeveo ainuõiguse andmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi.

Konkurss peatati kuna nii AS Ragn-Sells kui Radix Hoolduse OÜ esitasid  konkursi pakkumise kutse dokumentide peale vaide. 

Radix Hoolduse OÜ juhatuse liige Kalle Pormann selgitas, ettevõte vaidlustas konkursi, sest Anija vallavalitsus langetas prügiveo piirmäärasid sedavõrd, et need ei kataks kulusid.

„Naljakas, et piirmäärad olid madalamad praegu kehtivatest piirmääradest,“ rääkis ta. „Ka ei saanud me nõus olla tingimusega, et hinda võib ainult langetada, aga mitte tõsta. Me ei püüa hinda põhjendamatult üles keerutada. Meid rahuldaks see, kui kütuse hinna tõustes oleks meil õigus tõsta prügiveo hinda kuni 10 protsenti, seda kooskõlastatuna vallavalitsusega.“

Kalle Pormann rõhutas, et tegelik suur oht seisneb hoopis selles, kui kaks suurt kontserni, Ragn-Sells AS ja AS Veolia Keskkonnateenused, püüavad firmad odava hinnaga enda kätte, suretades sellega väiksemad prügivedajad välja: „Edasi on teada, mis toimub – nad tõstavad hinda nii, nagu ise tahavad.“

Ragn-Sells ASi ärijuht Agu Remmelg kinnitas, et firma esitas vaide, kuna pakkumiskutse dokumentides toodud tingimused ja konkursi käigus antud seletused ei langenud kokku. „Pealegi olid tingimused jäätmevedaja jaoks liiga koormavad,“ tõdes ta.

„Oleks olnud mõni väike asi, oleks saanud asja ehk pädevate selgitustega ära klaarida, aga küsimusi tekkis kuue lehekülje jagu. Nelja-viie aasta jäätmekonkursside läbiviimise praktika näitab, et kui pakkumiskutse dokumendid ei ole üheselt mõistetavad, on pärast kohtuvaidluste oht suur.“

Vald loodab madalamat hinda
Anija valla abivallavanema Urmo Sitsi sõnul on selles valdkonnas üleüldine trend, et enam ei vaidlustata mitte ainult konkursi tulemusi, vaid vaidlemine käib juba pakkumiskutse dokumentide üle.

Tema väitel vaieldakse praegu peamiselt sel teemal, et piirhinnad on liiga madalad: „Aga piirhinnad, millised me pakkumisse panime, võtsime reaalsetest pakkumistest, mis toimusid pool aastat tagasi nii Anija vallas kui ka ümberkaudsetes valdades. Prügiveo firma võib teha oma ettepanekuid, aga Anija vallavalitsusel ei ole kohustust nendega arvestada.“

Seda, milliseks hind võib lõpuks kujuneda, võrreldes praegu kehtiva hinnaga, ei osanud Urmo Sitsi ennustada: „Me ei saa võrrelda ennast ei Raasiku ega Kuusalu vallas olnud konkurssidega, aga usun siiski, et prügiveo hind langeb, kõrvutades praegu kehtivaga,  ja valla elanik hakkab prügi veo eest pigem vähem kui rohkem maksma.“

Kaks-kolm punkti puudutasid ka jäätmeveo lepingut ja need olid Urmo Sitsi kinnitusel täiesti  põhjendatud.
Lisaks paluti, et vald avaldaks kõikidele jäätmevedajatele valla jäätmevaldajate registri andmed arvuliselt, see tähendab, kui palju on vallas konteinereid kasutusel. Vallavalitsus leidis, et see on põhjendatud.

Ka nõustus Urmo Sitsi, et esimeses pakkumises oli vallavalitsuse sõnastus „hinda vähendada“ ebakorrektne, õige oleks „hinda muuta“.

„Pärast juristidega ja valdkonna spetsialistidega konsulteerimist tahame konkursiga edasi minna kahe nädala pärast. Arvan, et uus vedaja ehk siis praegu peatatud ja peagi jätkuva konkursi võitja hakkab prügi vedama hiljemalt augustis,“ avaldas Urmo Sitsi lootust.

Eelmine artikkelVargus Kiviloo külas
Järgmine artikkelAugustis alustatakse Lilli küla seltsimaja ehitamist