Anija vallavalitsus kasutab inkassofirma abi

1247

Anija vallale kuuluvate korterite elanike võlad on kokku 18 449 eurot.

Anija vallavalitsus võttis appi õigusbüroo, et nõuda sisse võlgu, mis on tekkinud valla korterites elavatel üürnikel.

Vallavanem Tiit Tammaru selgitab: „Tegeleme võlgade sissenõudmisega juba kolmandat aastat. Oleme teinud pikaajalist koostööd õigusbürooga Legitime, kelle kaudu taotleme võlglaste käest kulutuste katmist. Meil on  suund, et valla kõiki elanikke tuleb kohelda võrdselt ja kõik peavad eluruumide eest tasuma.“

Möödunud nädala seisuga oli 24 elaniku rendi- ja üürivõlg Anija vallale kuuluvate korterite eest kokku 1999 eurot. Kuna kommunaalettevõte OÜ Velko AV on sõlminud kommunaalteenuste osutamise lepingu korterite omaniku ehk Anija vallavalitsusega, langevad tasumata vee- ja küttearved valla õlule. Kommunaalteenuste eest on valla korterite elanikud võlgu kokku 16 450 eurot. Viimase aja näiteks on, et eelmiseks nädalaks oli tasunud  üks inimene ära 143 eurot.

Anija vallale kuuluvatest eluruumidest on osa sotsiaalpinnad ja mõned on antud üürile allasutuste töötajatele.

Abivallavanem Urmo Sitsi: „Viies kortermajas on ainult valla eluruumid. Üle kogu linna on veel üksikuid vallale kuuluvaid kortereid. Täpset arvu praegu ei ütle. Selge on, et osades sotsiaalkorterites elab kontingent, kes on võlgu ja kellelt kommunaalkulude katmist ei saagi. Oleme vallale kuuluvaid kortereid järjest vähendanud ja teeme seda ka edaspidi. Tulevikus on plaan koondada mitme vallale kuuluva hoone elanikud ühte majja.“

Kuidas on üürivõlglastega mujal?
Raasiku vallavalitsus on sõlminud lepingu 29 sotsiaalpinna või -korteri või töötaja eluruumi üürimiseks.

Püsivõlglasi on neist 6-7, rendi- ning kommunaalvõlgade kogusumma ulatub 4000 euroni. Ka Raasiku vald on võlgade sissenõudmisel kasutanud inkassofirma abi. Alates selle aasta novembrist hakkab vallavalitsus andma maksekäsu kiirmenetlusega otse kohtusse neid võlgnikke, kes ei ole ühelegi kirjale reageerinud ega näidanud üles huvi võlgnevuse likvideerimiseks.

Raasiku valla rahandusosakonna juhataja Triin Türnpuu: „Ajutiste makseraskuste tekkimisel oleme alati vastu tulnud ja andnud võimaluse tasuda võlga maksegraafiku alusel. Püsivõlglased on sotsiaalosakonna kliendid, kellega sotsiaaltöötajad pidevalt tegelevad.

Kuusalu vallal on 8 sotsiaalpinda vähekindlustatud inimestele ning 7 korterit, millest 2 õpetajatele. Enamik sot­siaal­pin­da­de asukatest on vallale võlgu, kuigi kehtestatud on sümboolsed üürihinnad, ütles abivallavanem Milli Kikkas. Kokku ollakse vallale võlgu ligi 3400 eurot. Väikseim võlg on 34 eurot, suurim 952 eurot. Suurimatele võlglastele on saadetud hoiatuskirjad ja abivallavanema sõnul on vallavalitsus sunnitud pöörduma kohtusse, kui maksma ei hakata.

Loksa linnale kuulub kümmekond korterit, sealsed elanikud tasuvad sooja ja vee eest otse teenust osutavale firmale.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu alevikus
Järgmine artikkelDebatid, rahvapeod, kõnekoosolekud