Anija vallavalitsus hakkab tellima meediateenust

1115

Anija vallavolikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks küsida meediateenuse tellimiseks hinnapäringut Harjumaa kolmelt nädalalehelt.

Neljapäeval, 12. märtsil toimunud volikogu erakorralise istungi päevakorras oli üks punkt – ülesande andmine vallavalitsusele meediateenuse tellimiseks.

Volikogu esimees Jaanus Kalev selgitas, kui eelmisel istungil räägiti meediateenuse tellimiseks riigihanke korraldamisest, siis selgus, et seda teha ei saa, kuna vald on ise ühe osaühingu omanik. Volikogule esitati arvamuste avaldamiseks hinnapäringu tingimused.

Urmo Sitsi tegi ettepaneku kirjutada tingimustesse sisse,  Sõnumitooja peab hinnapakkumist tegema arvestusega, et Anija vald lehte ei doteeri.

Jaanus Kalev arvas, et otsuse eelnõusse võiks lisada – kui konkursi võitja on selgunud, astub Anija vald OÜst Sõnumitooja välja. Urmo Sitsi sõnas, et seda ei saa teha, kuna niisugust eelnõud päevakorras ei ole.

Volikogu liige Tõnis Väli rääkis, et kuulis ühelt valla­elanikult – tema tellis aastaks 300-kroonise soodushinnaga Sõnumitooja, kui peaks hakkama poole kallimalt tellima Harju Elu, jääb tal leht tellimata.

„Ta ütles mulle, et mõelge enne, kui hakkate mingeid muutusi tegema,“ ütles Tõnis Väli. „Kui Sõnumitooja avaldab meie ametlikke teateid tasuta, siis milleks seda kõike vaja.“

Volikogu esimees vaidles vastu: „Me ei tea ju keegi, mis hinnaga hakkab tulevikus ilmuma Sõnumitooja. Elu on karm, midagi pole teha.“

Leho Trolla märkis: „Üle Anija valla on pahameel, kui Sõnumitoojast välja astuda.“ 

Kaarel Aruste oletas, et Keskerakonna soov ongi Sõnumitoojast lahti saada ning pakkus, et enne uue lepingu sõlmimist tuleks selline pilootprojekt, nagu tehti Harju Eluga, teha kordamööda ka Sõnumitooja ja Harju Eks­pressiga.

Hinnapäringu tingimused kiideti heaks 11 poolt ja 5 vastuhäälega, vastu hääletas opositsioon. Vallavalitsusele tehti ülesandeks tellida päringud hiljemalt 25. märtsiks.

Hinnapäringud saadeti Sõnumitoojale, Harju Elule ja Harju Ekspressile. Tingimustes on kirjas, et teenus tellitakse alates 1. aprillist kuni aasta lõpuni. Ajalehe ülesanne on Anija valla elanikele valla ja lähivaldade ning Harju maakonna tervikinformatsiooni edastamine võimalikult kvaliteetselt ning kättesaadavalt võimalikult paljudele inimestele. Info peab ilmuma maakondliku levikuga ajalehes ning ajalehe veebikeskkonnas minimaalselt üks kord nädalas. Anija valla ametlikke teadaandeid ja informatsiooni tuleb ühes ajalehenumbris avaldada kuni 5000 tähemärgi ulatuses, lisaks kajastada ajalehe igas numbris vähemalt ühe lehekülje ulatuses operatiivselt Anija valla ja tema elanike tegemisi. Lehekülg ei tohi pildimaterjali sisaldada rohkem kui 25% lehekülje kogupinnast.

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus. Selles peab olema lisaks hinnapakkumisele avaldus pakkumises osalemiseks ja kinnitus, et pakkuja nõustub hinnapäringus esitatud tingimustega ning maksu- ja tolliameti tõend riigimaksude võlgnevuste puudumise kohta seisuga 1. märts 2009. 

Parimaks pakkujaks osutunul pole õigust Anija valla poolsele meediateenuse osutamise dotatsioonile. Kui pakkumised ei osutu hinnalt sobivaks, ei ole vallal kohustust lepingut sõlmida.

Eelmine artikkelKallaletung mehele
Järgmine artikkelKuusalu vanasse kooli represseeritute pansionaat