Anija vallavalitsus hakkab müüma kortereid

778

Anija vallavolikogu istungil otsustati panna enampakkumisele vallale kuuluvad 20 korterit.

Korterid asuvad Kehra linnas ning Lehtmetsa ja Alavere külas. Neist kaheksa on asustamata, ülejäänud on üürilepingutega hõlmatud. Kaks korterit on ahiküttega.

1-3-toaliste korterite alghinnad jäävad sõltuvalt elamispinna suurusest 34 300-184 885 krooni vahele. Kuuel korteril lasub tasumata üüri tõttu võlg, mis lisandub ostuhinnale. Võlad ulatuvad 6050 kroonist 55 500 kroonini.

Kõigil, kellel on üürileping, on eelisostuõigus lõpphinnaga kolme kuu jooksul pärast enampakkumise lõppu.

Anija vallavalitsuse munitsipaalomandis on üle 100 korteri, abivallavanem Urmo Sitsi sõnul valiti enampakkumisele pandud korterid erinevatel alustel: „Üks kriteerium oli see, et meil on informatsiooni, inimesed on neist huvitatud. Teine oli see, et võlgnevustega kortereid ei ole vallal mõistlik üleval pidada.
Valisime nimekirja need, millel ei ole tulevikus vallakorteritena perspektiivi. Püüame jätta ka endale mõistliku tagavara.“

Volikogule esitatud seletuskirjas on öeldud, elamispindu otsustati võõrandada, sest audiitor juhtis tähelepanu, valla bilansis on liiga palju kortereid. Ka aitab korterite müük suurendada eelarve tulubaasi.
Müügihinna aluseks võeti tühjade korterite puhul 3000 krooni ruutmeetri kohta ja üürilepinguga hõlmatud korteritel 2500 krooni ruutmeetri eest. Seejuures arvestati nende heakorrastus­astet ja valla tehtud kulutusi.

Volikogu istungil oli juttu sellest, et võlgnike hulgas on ka lastega peresid, kes võivad saada vallalt uue, odavama elamispinna. Volikogu liige Kaarel Aruste uuris, kas uuel elamispinnal on samasugused võimalused nagu praeguses keskküttega korteris, näiteks pesemisvõimalus. Ettekande teinud Urmo Sitsi kinnitas, et juhul kui pere peaks kolima, on uues korteris kõik eluks vajalik olemas.

Eelmine artikkelKallaletung Arukülas
Järgmine artikkelAruküla uues koolihoones algas õppetöö