Anija vallas vähenevad sotsiaaltoetused

943

Enam ei maksta eakatele sünnipäevatoetust, matusetoetus sõltub nüüd sissetulekust.

Vallavalitsus esitas volikogule sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise uue eelnõu. Selles oli võrreldes varasemaga korraga peamiselt kolm muudatust – mitte maksta enam kooliminekutoetust esimesse klassi minevate laste vanematele, lõpetada eakatele sünnipäevatoetuse maksmine ning maksta matusetoetust vaid matust korraldavatele riskiperedele või -isikutele.

Volikogu liige Andrus Nilisk tegi ettepaneku  mitte lõpetada kooliminekutoetuse maksmist. Haridus- ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marge Raja vastas, et lapsevanemate sõnul on nende kulutused lasteaias käivatele lastele suuremad kui esimese klassi lapsele.

„Esimese klassi laps saab koolilt tasuta õpikud, töövihikud ja koolilõuna,“ sõnas ta ning lisas, et keegi hätta ei jää – majanduslikult viletsas olukorras pered saavad vallavalitsuselt taotleda ühekordset toetust.

Kooliminekutoetust on vallaeelarvest makstud vaid ühel aastal, seetõttu pole Marge Raja hinnangul selle maksmisel tekkinud veel sügavat traditsiooni:  „Oluline argument on ka see, et kooliminekutoetusteks on eelarves arvestatud päris suur summa – 80 000 krooni, oleme vabaneva rahaga arvestanud lisaeelarve koostamisel.“

Volikogu esimees Jaanus Kalev tegi ettepaneku maksta lapse sünnitoetust edaspidi vaid neile lapsevanematele, kes on mõlemad Anija valla elanike registris. Praeguse korra kohaselt piisab sellest, kui lapse üks vanematest on Anija valla registris, kuid pole sama lapse eest saanud sünnitoetust teistest omavalitsustest.

Marge Raja märkis – kui nõuda mõlemalt vanemalt vallaregistrisse kuulumist, jääksid päris paljud sünnitoetusest ilma.

„Vallavalitsus seda kitsendust ei poolda. Eesmärk on soodustada inimesi meie vallas elama, mitte siit ära põgenema,“ lausus ta.

Volikogu liige Tiit Tammaru arvas, et sünnitoetus on üks tuhandest väikesest asjast, millega saab soodustada inimesi Anija vallas elama ning ka praeguste elanike lapsi siia tagasi tulema.

Volikogu otsustas kooliminekutoetust ning eakate sünnipäevatoetust enam mitte maksta, matusetoetust makstakse nüüd vaid riskirühma kuuluvatele inimestele, sünnitoetuse maksmisel peab endiselt lapse vähemalt üks vanematest olema Anija valla elanike registris.

Volikogu kaalus ka mitme toetuse piirsumma vähendamist. Vallavalitsuse ettepanek oli vähendada sünnitoetust seniselt 3000 kroonilt 2000 kroonini. Volikogu liige Kaarel Aruste tegi kolm ettepanekut – tõsta sünnitoetus 5000 või 4000 kroonile või jätta 3000 krooni nagu seni.

„Sünnitoetuse tõstmine oleks valla mainele hea otsus, sellega anname noortele peredele signaali, et tunneme nende käekäigu vastu huvi. Usun, et selle peale võiksid nii mõnedki inimesed meile elama tulla,“ põhjendas ta.

Ettepanekud sünnitoetust tõsta ei leidnud volikogu heakskiitu. Otsustati, et sünnitoetust ei vähendata, vaid see on endiselt 3000 krooni. Matusetoetust vähendati seniselt 2000 kroonilt 1000 kroonile.

Kooliminekutoetuste ärajätmisega hoitakse kokku 80 000 krooni, eakate sünnipäevatoetuse pealt 25 000 krooni ja matusetoetuse vähendamisega 68 000 krooni.

Eelmine artikkelVarastamine Loksal
Järgmine artikkelRöövide tõttu moodustati Juminda Külade Korrakaitse