Ani­ja val­las tõu­sis hool­da­ja­toe­tus

52
Anija vald

Ala­tes 1. jaa­nua­rist on Ani­ja val­las hool­da­ja­toe­tus ma­da­la­ma hool­dus­va­ja­du­se­ga puu­de­ga lap­se ja täi­sea­li­se isi­ku hool­da­ja­le 40 eu­rot kuus, se­ni oli 20 eu­rot, ning kõr­ge­ma hool­dus­va­ja­du­se­ga puu­de­ga lap­se ja täi­sea­li­se isi­ku hool­da­ja­le 60 eu­rot kuus, se­ni oli 32 eu­rot. Vo­li­ko­gu lii­ge Trii­nu Al­li­pe­re te­gi et­te­pa­ne­ku tõs­ta hool­da­ja­toe­tust roh­kem, et ras­ke puu­de­ga ini­me­se hool­da­ja­le ha­ka­taks maks­ma 50 ja sü­ga­va puu­de­ga ini­me­se hool­da­ja­le 100 eu­rot kuus, kuid et­te­pa­nek ei leid­nud vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tust. Hool­da­ja­toe­tu­se saa­jaid on Ani­ja val­las küm­me­kond, 2022. aas­ta ee­lar­ves oli hool­da­ja­toe­tus­teks 15 000 eu­rot, 2023. aas­ta ee­lar­ves­se ka­van­da­tak­se 28 800 eu­rot, koos sot­siaal­mak­su­ga li­gi 55 000 eu­rot.

Eelmine artikkelMuu­da­tu­sed Raa­si­ku vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des
Järgmine artikkelVoli­ko­gu tõs­tis Ani­ja val­la­juh­ti­de pal­ka