Anija vallas tõuseb lasteaedade tasu

962

Tuleval aastal tuleb lasteaiakoha eest Anija vallas maksta sõltuvalt laste arvust 14-18 eurot kuus.

Lasteaiatasu tõuseb uuest aastast iga lapse kohta 4.79 eurot, konkreetne tasu sõltub sellest, kui suurest perest laps on. Alates 1. jaanuarist on lasteaiatasu ühe lapse kohta kuus 1-2lapselisele perele 18 eurot, 3lapselisele perele 16 eurot, nelja- ja enamalapselisele perele 14 eurot.

Abivallavanem Marge Raja selgitas, et seni maksavad vanemad Anija valla lasteaedades käivate laste eest õppekulu ja osalustasu. Esimese eest soetatakse lastele õppe- ja mänguvahendeid ning selle suurus on 4,79 eurot kuus. Osalusatasu saab kasutada majandus- ja personalikuludeks ning on praegu 6,39-9,59 eurot, olenevalt laste arvust peres. 1-2lapselisest perest lapse eest tuleb vanemal praegu ühes kuus tasuda kokku 13,21 eurot, 3lapselisest peret lapse eest 11,21 eurot ning nelja- ja enamalapselisest perest lapse eest 9,21 eurot.

Vallavalitsus tegi ettepaneku 2012. aastast õppekulu ja osalustasu liita ning seda tõsta, et tagada hoonete ja ruumide korras­olek ning uuendada sisustust. Marge Raja kinnitas, et ettepanekuga on nõus ka lasteaedade hoolekogud ja lapsevanemad.

Volikogu liikme Kaarel Aruste ettepanek nelja- ja enamalapselised pered lasteaiatasust vabastada ei leidnud volikogu toetust.

Marge Raja märkis, et vanemad on tulnud lasteaiatasu maksmisega toime, võlglaste arv on tänavu eelmiste aastatega võrreldes vähenenud. Ta tõi võrdluseks – Anija vallas on lasteaedade osalustasu jätkuvalt madalam kui naabervaldades: Jõelähtme ja Kose vallas 19,17 eurot, Kuusalu vallas koha- ja õppetasu kokku 23 eurot, Raasiku vallas kokku 31,96 eurot, kui perest käib lasteaias üks laps ning 19,17 eurot iga järgmise lasteaias käiva lapse eest.

Osalustasu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest ning 11 kuu eest aastas. Peale osalustasu on lapsevanem kohustatud tasuma lasteaiale lapse toiduraha, mille päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor. Alates järgmisest aastast on vallavalitsusel sotsiaalkomisjoni ettepanekul õigus osalustasu või toiduraha vähendada või vähekindlustatud või probleemsete perede lapsed sellest vabastada.

Eelmine artikkelSissemurdmine Suurpea külas
Järgmine artikkelPiirkondlike tugiisikute konkursi tulemused selgunud