Anija vallas tõuseb lasteaedade osalustasu

962

Uuest aastast on Anija valla lasteaedade osalustasu senisest 50 krooni kõrgem.

Alates 1. jaanuarist peavad lapsevanemad, kelle lapsed käivad Anija valla lasteaedades, maksma osalustasu ühe lapse kohta 150 krooni, kui laps on 1-2-lapselisest perest, 125 krooni, kui laps on pärit 3-lapselisest perest ning 100 krooni, kui laps on nelja- ja enamalapselisest perest.

Osalustasu on mõeldud lasteaedade majandamis- ja personalikulude katteks. Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marge Raja selgitas – osalustasu on vaja tõsta, et tagada lasteaedade hoonete ja ruumide korras­olek ning kaasajastada sisustust. Viimati tõsteti osalustasu 1. mail 2008. aastal, kuid vahepeal on kasvanud lasteaedade majandamiskulud – küte, vesi, kanalisatsioon ja elekter – ning palgad.

„2008. aastal eraldas riik Anija vallale raha selleks, et võrdsustada lasteaiaõpetajate palk koolipedagoogide palkadega ning lasteaiaõpetajate palgad tõusid 25 protsenti. 2009. aastal palgad ei muutunud, kuid riigilt me lasteaia­õpetajate töötasudeks enam raha ei saanud,“ rääkis ta.

Lisaks osalustasule maksavad lapsevanemad lasteasutustele õppekulu eest, et soetada õppe- ja mänguvahendeid. See on alates 2007. aastast ühe lapse kohta 75 krooni kuus. Seega tuleb 1-2-lapselise pere lapse eest vanemail maksta kuus kokku 225 krooni, 3-4-lapselise pere lapse eest 200 ning 4- ja enamalapselise pere lapse eest 175 krooni kuus.

Vallaametnik tõdes, et ka pärast osalustasu tõstmist on Anija vallas lasteaedade maks võrreldes naaberomavalitsustega madalam, kuigi valla tulubaas on kõige kasinam. Raasiku ja Jõelähtme vallas on lasteaedade osalus- ja õppetasu 300 krooni, Kuusalu vallas 220 krooni (sealhulgas 60 krooni õppetasu) ja Kose vallas 200 kooni. Tallinna ja Tartu linnas on lapsevanema osalustasu suurus 2009. aastal 8 protsenti palga alammäärast ühe lapse kohta ehk 350 krooni.

Vallavolikogu istungil küsis Jaanus Kalev – kas osalustasu tõstmisele ei ole mingit alternatiivi, lastega peredel on niigi raske. Vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö spetsialist Tuuliki Rohtla ütles, et osalustasu tõusu arutati ka lasteaedade hoolekogudes ning seal leiti – 50 krooni kuus ei ole töötavatel vanematel väga suur probleem juurde maksta ning kel tööd ei ole, saab lapse koju jätta.

Volikogu liige Kaarel Aruste märkis, et eelnõud osalustasu kohta ei töötanud välja praegune koalitsioon, vaid eelmine, keskerakondlik vallavõim. Volikogu liige, Lastetare lasteaia juhataja Viktoria Borikova ütles, et tegemist on ebapopulaarse, kuid vajaliku otsusega, kuna lasteaedade eelarved on väga pingelised, eriti napib remondiraha.

Marge Raja sõnul on lasteaedade hoolekogud olnud seda meelt – kui tekib vajadus osalustasu tõsta, siis teha seda kasvõi igal aastal, kuid mitte suurt tõusu korraga, vaid mõistlikkuse piires.

2009. aasta eelarvesse on lasteaedade osalustasudena kavandatud 217 000 krooni, tuleval aastal peaks see suurenema 164 500 krooni võrra. Lepatriinu lasteaiale peaks 2010. aastal laekuma osalustasudest 180 700 krooni, Lastetarele 155 400 krooni ja Alavere Mõmmilale 45 000 krooni.

Eelmine artikkelKahe auto kokkupõrge
Järgmine artikkelKuusalu jõululaadal käis üle tuhande inimese