Anija vallas sai hajaasustuse programmist toetust 9 majapidamist

2034

Kuna taotlejaid oli palju, jagati toetusi kavandatust poole rohkem, kogusummas 31 951,97 eurot.

Esialgu oli Anija vallas hajaasustuse veeprogrammist kavas jagada 20 000 eurot: 10 000 eurot vallaeelarvest, 10 000 eurot saadi maavalitsuselt. Kuna taotlusi esitati kokku ligikaudu 35 000 euro eest, küsis vallavalitsus maavalitsuselt, kas oleks võimalik saada raha juurde. Maavalitsus eraldas veel 10 000 eurot ning sama palju antakse vallaeelarvest.
„Seega saame rahuldada kõik taotlused peale ühe. Üks inimene esitas kokku kolm taotlust, aga kuna ühele leibkonnale võime eraldada kokku 6500 eurot, jäi üks  taotlus rahuldamata,“ ütles taotlusi läbivaadanud komisjoni esimees, abivallavanem Urmo Sitsi.
Peale tema kuuluvad hajaasustuse programmist toetuste jagamiseks moodustatud ajutisse komisjoni Viljo Leis, Evelin Kolbak, Toomas Reisi ja Annika Voosel. Toetuse saajad kinnitas vallavalitsus. Kokku otsustati toetada 10 projekti üheksast majapidamisest.
Ulmi Lõoke saab Rasivere külla Kõrgemäe kinnistule puurkaevu ja pumpla rajamiseks 2300,12 eurot, omaosalus on 1149,89  eurot.
Kristiina Valperile antakse Vetla küla Metsaveere puurkaevu rajamiseks koos puhastusseadmetega 3892 eurot, omafinantseering on 1947 eurot.
Silver Salonen saab Parila küla Rüüsöödi õueala juurdepääsutee katte jaoks toetust 4213,44 eurot ning Rüüsöödi sissesõidutee remondiks 2286,56 eurot, tal endal tuleb kahe projekti peale kokku lisada 4924 eurot.  Rüüsöödi uue maja septiku projekt jäi toetuseta, kuna oleks ületanud ühele majapidamisele lubatud maksimaalse toetusmäära.
Tõnu Margatile antakse juurdepääsutee renoveerimiseks Pikva küla Kopra tee 3 kinnistule 4299,55 eurot, omaosalus on 2149,45 eurot.
Indrek Villido saab Uuearu küla Umbvõhma talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks 2522,11 eurot, endafinantseering on 1260,88 eurot.
Triinu Nurmsalule eraldatakse Lükati külas Posti talu elamule puurkaevu rajamiseks 2136 eurot, ta ise peab lisama 1068 eurot.
Meelis Arukaevu saab Raudoja külas Purikapõllu talu juurdepääsutee parandamiseks 1036,05 eurot, taotleja omaosalus on 517,95 eurot.
Peeter Liivile antakse Rasivere külas Soo-otsa talu reovee ja kanalisatsioonisüsteemi ehituseks koos septiku ja imbväljakuga 2766,14 eurot, endal tuleb lisada 1382,86 eurot.
Monika Madison saab Rooküla küla Pärna talu Off-grid päikese­elektrijaama jaoks 6500 eurot, omafinantseering on 5377,60 eurot.
Toetusraha tuleb ära kasutada 15 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest vallavalitsusega.
Urmo Sitsi sõnul käis komisjon objekte kontrollimas, vaadati üle, kas parendamine täidab eesmärki, kui palju on kasusaajaid jms: „Meil jäi raha veidi üle, sel aastal enam uut taotlusvooru teha ei saa, kuid uurime, kas see on võimalik järgmise aasta alguses.“

Eelmine artikkelAlavere rahvamaja saal saab uue põranda
Järgmine artikkelAruküla jalgpallipoisid said maakonnas 2. koha