Anija vallas saab taotleda lapsehoiuteenuse toetust

1667

Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates 1. augustist.

Anija vallavolikogu kinnitas lapsehoiuteenuse toetamise korra, mille alusel on väikelaste vanematel võimalik taotleda toetust lapsehoiuteenuse eest tasumiseks. Toetus on mõeldud sõimeealistele ehk 1-3aastaste lastele, kelle jaoks Anija valla munitsipaallasteaias puuduvad vabad lasteaiakohad. Laps ja vähemalt üks tema vanematest peavad olema sisse kirjutatud Anija valda ning vanemad töötama, vanemahüvitise saamise ajal toetust ei maksta.
Erandjuhul võib vallavalitsus lapsehoiuteenuse toetust maksta ka 4-7aastase lapse eest, kui on käinud valla munitsipaallasteaias ning on nõus lasteaia järjekorra leevendamiseks ajutiselt kasutama lapsehoiuteenust ja järjekorra puudumise tekkimisel naasma lasteaeda.
Anija abivallavanem Marge Raja ütles, et igal aastal on olnud mõned inimesed, kes on küsinud, kas Anija vald toetab lapsehoiuteenuse kasutajaid. Kuna viimase aasta jooksul on neid olnud varasemast oluliselt rohkem, töötas vallavalitsus välja korra, mille alusel on võimalik lapsehoiuteenuse kasutamist kompenseerida.
Põhjused, miks soovitakse lapsi panna lasteaia asemel hoidu, on abivallavanema sõnul erinevad: mõni vanem soovib käia osalise ajaga tööl ega taha lasteaiakohta kinni hoida, mõne jaoks pole Kehra või Alavere lasteaiad logistiliselt sobivad ning nad eelistavad töökoha kõrval asuvat lastehoidu, mõni soovib kohta, kuhu viia laps aeg-ajalt teistega mängima-harjuma.
Marge Raja oletas, et lastehoiuteenuse toetuse taotlejaid ei ole palju, pigem hakkavad seda võimalust kasutama vähesed. Ta rõhutas, et lapsehoiuteenuse toetust on õigus saada siiski vaid juhul, kui laps on valla lasteaedade järjekorras.
„Töötasin eelnevalt läbi palju erinevate omavalitsuste lastehoiuteenuse toetamise kordi ja ma ei leidnud ühtegi, kus toetuse saamine poleks seotud lasteaiaavaldusega,“ märkis ta.
Lapsehoiuteenuse toetuse saamiseks peab vanem esitama vallavalitsusele taotluse. Lapsevanema, vallavalitsuse ja lastehoiu vahel sõlmitakse kolmepoolne leping. Lapsehoiul peab olema maavanema antud tegevusluba ning hoid peab pakkuma lapsehoiuteenust vähemalt neli tundi päevas. Toetus makstakse kuludokumentide alusel välja lapsevanemale 11 kalendrikuu eest aastas, alates päevast, kui lapsehoiuteenust kasutama hakati, kuid tagasiulatuvalt ei maksta toetust rohkem kui kahe kuu eest.
Toetuse määr on 50-75 protsenti Anija valla lasteaedade kulude madalaimast maksumusest ühe lapse kohta kuus. Näiteks, kui sel aastal on madalaim kohamaksumus Lepatriinu lasteaias 220 eurot kuus, on lapsehoiuteenuse toetus 110-165 eurot kuus. Toetuse täpse määra kinnitab vallavalitsus igaks aastaks vastavalt eelarve võimalustele ja teenust vajavate laste arvule kümne tööpäeva jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Marge Raja kinnitas, et toetuse tänavuse suuruse ja selle taotlemise vormi kinnitab vallavalitsus lähiajal ning täiendav info selle kohta pannakse üles valla kodulehele.
Anija naabervaldades praegu lastehoide pole, abivallavanemale teadaolevalt on lähimad Rae vallas ja Tallinnas. Lasteaiajärjekorra vähendamiseks plaanitakse Anija vallas veel sel aastal avada munitsipaallastehoid.