Anija vallas muutus osade sotsiaaltoetuste piirmäär

12

Anija volikogu muutis 1. veebruarist vallaeelarvest makstavatesotsiaaltoetuste piirmäärasid.

Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marge Raja selgitas, et muudatused sotsiaaltoetuste korras on vajalikud, kuna kogu Eesti sotsiaalmajanduslik olukord on muutunud.

Muutmata jäid sissetulekust mittesõltuvad toetused. Sünnitoetus on endiselt 3000 krooni, sünnipäevatoetus eakatele 200 krooni, matusetoetus 2000 krooni, kooliminekutoetus esimese klassi õpilastele 1000 krooni. Muutusid osa sissetulekust sõltuvaid toetusi, mille määramine viidi sõltuvusse toimetulekupiiri suurusega ühe pereliikme kohta ühes kuus.

Küttetoetus, mida saavad taotleda kord aastas riskirühma isikud, riskipered ning töövõime kaotusega isikud, kes ei ole võimelised töötama, on nüüd 1000 krooni. Seni maksti eramajades elavatele inimestele 700 ja korteris elavatele inimestele 500 krooni küttetoetust.

Tervisetoetus on nüüd kõigile kuni 500 krooni. Seni oli sama palju võimalik saada lastel ning 300 krooni täiskasvanuil. Tervisetoetust on õigus taotleda riskirühma isikutel, riskiperedel ja töövõime kaotusega isikutel ning erandjuhul ka vanaduspensioni saaval isikul. Toetust makstakse prillide, taastusravi või abivahendite ostmise või rentimise osaliseks kompenseerimiseks.

Varasema kuni 500-kroonise raske majandusliku olukorra toetuse asemel on võimalik kuni kolm korda aastas saada igapäevase toimetuleku soodustamise toetust. Seda võivad taotleda riskirühma isikud ja riskipered ettenägematute elukondlike vajaduste korral, et tagada pere toimetulek. Toetust võib maksta eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks ja erandjuhul eluaseme teenuste eest tasumiseks. Toetuse suurus on kuni 1000 krooni.

Majanduslikesse raskustesse sattunud isikutel või peredel on ootamatute elusündmuste korral (nt. tulekahju, loodusõnnetus, erakorralise abivahendi soetamine jm) võimalik taotleda erakorralist toetust, mille suurus on endiselt 5000 krooni. Muutmata jäid ka riskiperede lastele mõeldud laagritoetus – kuni 500 krooni lapse kohta, raviasutustesse sõitmiseks mõeldud transporditoetus – kuni 500 krooni, riskiperedele laste koolitarvete, riiete, jalanõude ostmiseks mõeldud koolitoetus – 500 krooni ühe lapse kohta aastas. Endiselt makstakse riskiperede lasteaias käivatele lastele ning põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilastele mõeldud toitlustamistoetust.

Erandkorras on vallavalitsusel õigus määrata piirmääradest suurem toetus.