Anija vallamajas oli arengukava arutelu

958

Teisipäeval, 16. novembril osales Anija vallamajas avalikul arutelul kolm vallaelanikku ja tehti kaks parandusettepanekut.

Arutelule olid tulnud Viktor Kropatšjov ja Alar Kuuspalu Härmakosult  ning Marili Tammaru Raudojalt. Vallavalitsusest osalesid vallavanem Tiit Tammaru ja abivallavanem Urmo Sitsi. Parandusettepaneku lisamiseks käis kohal vallavolikogu keskkonna- ja turvalisuse komisjoni esimees Kaarel Aruste.

Volikogu algatas arengu­kava muutmise kevadel.

Härmakosu elanikud tundsid huvi, millal tehakse korda Härmakosut ja Piibe maanteed ühendav teelõik. Nad tegid ettepaneku lisada teelõigu remont arengukavasse.

Anija abivallavanem ütles, et teelõigu korrastamine on üks prioriteetidest, kuid vallavalitsus ei pea otstarbekaks lisada arengukavasse eraldi Härmakosu ja Piibe maantee vahelise teelõigu remonti.

Teise ettepaneku tegi Kaarel Aruste, kes soovitas lisada arengukavasse Kehra linna piiride muutmine, et need hõlmaksid ka linnaga piirnevaid külasid.
Sedasi saaks suurendada Kehra elanike arvu ning muuta linn atraktiivsemaks teenusepakkujatele ja ettevõtjatele. Ta tõi välja probleemid postkontori ja pangaga.

Urmo Sitsi ütles, et vallavalitsus ei toeta seda, kuna teenusepakkujad ei vaata administratiivset jaotust, vaid teostatud tehingute arvu ja käivet.
Postkontorit ei kavatseta sulgeda, vaid sellele otsitakse uut asukohta. Seal on SEBi postipank, kus saab teha peaaegu kõiki toiminguid.

Ta lisas: „Valla elanikel pole mõtet hoolida sellest pangast, kes nendest ei hooli, pigem viia oma kontod üle teise panka. Ettevaatusega tuleb suhtuda eesmärki saada hooldusraha linna koefitsientidega, sest linnatänavatele kehtivad suuremad nõuded hooldusele. Lisaks  tuleb kodanikel teha linnapiiride laiendamisega  terve hulk juriidilisi toiminguid ning  kallineb laienemisse kaasatud külade inimeste maamaks.”

Peale arengukava arutati  koosolekul teisi aktuaalseid teemasid Anija vallas.

Marili Tammaru rääkis ideest teha Piibe maantee äärsete külade MTÜ. Urmo Sitsi soovitas küladel liituda, sest igasse külla pole võimalik oma külaseltsi rajada ja tõi näiteks Kõue külade seltsi, mis koondab väikeseid külasid ja toimib päris edukalt.

Marili Tammaru uuris, kas Anija mõis saab jääda edasi vallainimeste kooskäimise kohaks, kui see hakkab teenima ärilisi eesmärke. Urmo Sitsi ütles, et seal on palju ruume ja loodetavasti on võimalik mahutada kogu senine tegevus. Mõis kuulub vallale,  aga investeeringud peavad paratamatult tulema väljast.

Veel arutati raudtee remondi, ühistranspordi, talihoolduse, portaali anijalood.ee, ettevõtluse, ujula, sportimisvõimaluste ja turu asukoha küsimusi.

Volikogu jätkab arutelu
Anija vallavolikogu möödunud neljapäeval toimunud istungil oli arengukava teine lugemine. Peale arutelul lisatud ettepanekute hääletati Jüri Lillsoo ettepanekut kirjutada arengukavasse Vetla paisjärve säilitamine puhkealana ja tuletõrje veereservuaarina. Vallavalitsus toetas ettepanekut. Volikogu hääletas üksmeelselt muudatuse vastuvõtmise poolt.

Volikogu nõustus ka vallavalitsuse soovitusega jätta Härmakosu tee remont arengukavasse eraldi sisse kirjutamata.

Arengukava teine lugemine katkestati, et viia sisse muudatused ja parandused.