Anija valla terviseprofiilis on lähteandmed arengudokumentidele

1125

Anija vallavolikogu kinnitas valla uuendatud terviseprofiili.

Abivallavanem Marge Raja ütles, et terviseprofiil on alusdokument, kus on kirjas mitte üksnes elanike tervisega seotud, vaid ka muud statistilised andmed Anija valla kohta – ka haridusvõimalused, vaba aja veetmise kohad.
„Terviseprofiil on abivahend inimeste terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel ja analüüsimisel, kuid ka alusdokument, mida saab kasutada kõigi teiste arendusdokumentide koostamisel, olgu see kooli või lasteaia arengukava või mõni detailplaneering. Seni pole arengukavade koostamisel terviseprofiili eriti kasutatud, kuid seda võiks teha, kuna selles on olemas palju lähteandmeid,“ rääkis ta.
Anija valla eelmine terviseprofiil on koostatud 5 aastat tagasi, nüüd uuendati ning lisati viimaste aastate statistika. Profiilis on ülevaade Anija valla rahvastikust ja selle tervislikust seisundist, tööturu situatsioonist, inimeste toimetulekust, laste ja noorte tervislikust arengust, tervislikest eluviisidest, terviseteenustest. Kaardistatud on vallaelanike tervist mõjutavad tegurid, kirjeldatakse kogukonna terviseseisundit, terviseprobleeme ja nende võimalikke lahendusi.
2015. aastal oli Anija vallas terviseprofiili andmetel registreeritud 281 ettevõtet, suurim tööandja on Horizon Tselluloosi ja Paberi AS. Elanike brutotulu on viimaste aastate jooksul kasvanud ning oli 2014. aastal keskmiselt 913 eurot, Eesti keskmine oli samal ajal 967 eurot. Tööpuudus on iga aastaga vähenenud, probleem on töö leidmine kodukoha lähedal, paljud Anija valla elanikud käivad tööl Tallinnas. Selle tõttu on suurenenud ka noorte elanike väljaränne.
Valla elanike arv on viimase 10 aasta jooksul püsivalt langenud, kümne aastaga vähenes elanike arv 721 elaniku võrra. Kui maksumaksjate arv ja osakaal elanikkonnast on viimastel aastatel püsinud enam-vähem sama, siis väljaränne on suurem kui sisseränne. Ka sündivus on vähenenud. Kõige rohkem on 55-64aastaseid elanikke.
Viimasel 3 aastal on Anija valla elanike suremus vereringeelundite haigustesse püsinud stabiilsena. 2012.-2014. aastal oldi sellega Harju maakonna valdadest teisel kohal. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse on samal ajavahemikul oluliselt tõusnud. Harju  võrdluses oli Anija vallas vähki suremus 2012. aastal 8. ja 2014. aastal 7. kohal.
Anija vallas on kasvanud puuetega laste arv, 2011. aastal oli neid 48. Puuetega täiskasvanute arv on alates 2013. aastast hakanud vähenema. Samal ajal tõuseb töövõimetuspensionäride osakaal tööealise elanikkonna seas. Kulutused sotsiaaltoetustele ja -teenustele kasvasid Anija vallas 2010. aastani, seejärel on kulutuste kasv seoses majanduse stabiliseerumisega langenud.
Kuritegude arv Anija vallas on Eesti keskmisest väiksem. 2014. aastal on kuritegude arv vähenenud, kuid viimastel aastatel on kasvanud kehaliste väärkohtlemiste arv. Tulekahjude arv on alates 2006. aastast vähenenud.  Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv oli kõige kõrgem 2007. aastal, mil neid oli 14, ning madalaim 2010. ja 2011. aastatel, kui inimesed said kannatada kahes avariis.
Anija vallas on 20 kõrgendatud riskiga asutust, sealhulgas 6 kooli-lasteaeda, 3 majutusettevõtet, 7 tööstusobjekti.

Eelmine artikkelRaasiku valla tulevikust ja riigimehelikkusest
Järgmine artikkelMaaeluministeerium: katkusigade matmispaikade valimise protsessis oli kindlasti möödalaskmisi