Anija valla teede pindaja valitud

1251

Anija vallavalitsus tunnistas valla teede pindamistööde riigihankel edukaks Lemminkäinen Eesti ASi pakkumuse. Kokku tegid pakkumise neli firmat, kõik nad kvalifitseerusid. Lemminkäinen Eesti pakkumus oli 46 397 eurot. Selle eest on kavas pinnata neli teelõiku, kokku 2,5 kilomeetrit Alaveres, lõik Parila-Salumäe teest ja Pikva-Parila teest ning Lehtmetsa küla Suurekivi tee lõpp.