Anija valla poliitikud hindavad esimest aastat

686

Viimastest kohalikest valimistest on möödas aasta. Sõnumitooja uuris Anija vallas kandideerinud erakondade ja valimisliitude esindajatelt, kuidas nad on rahul valla arengu ja erakonna eesmärkide elluviimisega

MARGE RAJA (valimisliit Saab Ka Teisiti, volikogus 6 kohta): „Valla viimase aasta arenguga olen igati rahul. Vaatamata keerulisele majandusolukorrale riigis on meie vallas käivitunud mahukas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt ning loodame, et peagi algab ka Kehra gümnaasiumi hoone renoveerimine. SA Anija Mõisa Haldus on aktiivselt otsinud võimalusi ja esitanud projekte mõisa peahoone korrastamiseks.

Käesoleval ajal on menetluses valla arengukava muudatused, milles on sätestatud ka meie valimisliidu eesmärgid. Aasta jooksul pole võimalik kõiki püstitatud eesmärke täita, sest osad neist on pikemaajalised sihid.

Viimase aasta jooksul on korraldatud mitmeid olulisi ettevõtmisi: ettevõtjate mess vallas, käivitunud on Ida-Harju koostöökoja töötute ümberõppele suunatud projekt, toimib karjääri- ja õppenõustamine, abivajajatele on kindlustatud vajalike tugistruktuuride kättesaadavus. Vald on aktiivne osaleja piirkonna  LEADER-grupi tegevuses, mille abil on võimalik arendada ja mitmekesistada erinevaid teenuseid meie inimestele ja parendada elukeskkonda.

Oleme toetanud külade omaalgatusi, huvialaringide ja spordiklubide tööd ning püüdnud leida lahendusi Kehra Kunstidekooli laiapõhjalisemaks arenguks.
Jätkame valla korrakaitsesüsteemi arendamist. Valla juhtimisel oleme arvestanud demokraatia põhimõtteid ja koostööd erinevate sidusgruppidega.

Vallavalitsuses on likvideeritud vähetootlikud töökohad ning käimas on protsessid vajalike uute ametnike leidmiseks.Valla arengule hinnangu andmise jätaksin tegelikult vallakodanikele, sest nemad näevad ja tunnetavad, kas valla areng ja nende ootused on realiseerunud.”

URMO SITSI (Isamaa ja Res Publica Liit, volikogus 2 kohta): „Koalitsioonikõnelusi alustades ja ühiseid eesmärke otsides oli selge, et esimene aasta kulub suuresti vundamendi ladumisele ehk tegevuste ettevalmistamisele. Väga oluline oli konservatiivse eelarve kokkupanek ja sellest kinnipidamine. Täna võib öelda, et selles valdkonnas on läinud hästi. Valla kõikide põhikohustuste täitmiseks on vajalikud vahendid olemas ja aasta lõpetas positiivne lisaeelarve, kust peaaegu 2 miljonit krooni said lasteaiad-koolid investeeringuteks. Läbi on arutatud järgnevate aastate inves­teeringute plaanid ja hea on tõdeda, et Anija valla laenukoormus on praegu väga väike, see võimaldab plaanida tulevikku suuremaid investeeringuid.

Negatiivse poole peale tuleb kanda pikaleveninud vaidlused ühisveevärgi trasside ehitaja ja gümnaasiumi rekonstrueerimise rahastamise osas KOIT kavast.

Suuremate edusammudena tahan ära märkida vallamajade ühendamise alustamist, vallavalitsuse ja allasutuste personali koosseisude ja palkade süsteemi ülevaatamist ning viimist vastavusse hetkevajadustega. Seda tegevust on aastaid edasi lükatud, kuigi vajadus selleks väga suur. Loodan, et edaspidi kujunevad muutused valutumaks ja kiiremaks tänu arengukava põhjalikule läbivaatamisele koostöös erinevate huvigruppidega. Väga palju ootan  Kehra keskuse ideelahenduse konkursilt.

Kokkuvõteks võib öelda, et saime esimese aastaga hakkama, aga saab veel rohkem ja paremini.”

KAAREL ARUSTE (valimisliit Toimekas Koduvald, volikogus 2 kohta): „Uue vallavalitsuse töö algus oli paljulubav – vaatamata erakordsetele lumeoludele möödunud talvel, saadi Anija vallas lumekoristustöödega üldiselt hästi hakkama. Kahjuks on see seni  ainsaks positiivseks mälestuseks jäänudki.”

JÜRI LILLSOO (Eesti Keskerakond, volikogus 7 kohta, opositsioonis): „Eks järgmistel valimistel rahvas hindab koalitsioonile antud häältega, kuidas nad on töötanud.“

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Arukülas
Järgmine artikkelTallinna-Aegviidu raudteelõigul on hakatud ehitama uusi ooteplatvorme