Anija valla õpilaste sõidukompensatsiooni korrast

1155

Anija vallavolikogu muutis õpilaste sõidukompensatsiooni maksmise korda. Lisati, et õpilaste sõidukompensatsiooni piirmäär on kuni 35 eurot ühele õpilasele ühes kalendrikuus, kuid vallavalitsusel on õigus erandjuhtudel piirmäära suurendada. Abivallavanem Marge Raja selgitas, et igal õppeaastal on 2-3 juhtumit, kus oleks vaja maksta piirmäärast suuremat kompensatsiooni, peamiselt haridusliku erivajadusega õpilase või majandusraskuses pere lapse sõidu eest.