Anija valla lasteaedades tööl eripedagoog

1204

Anija valla lasteaedades eripedagoog-nõustajana on 5. septembrist tööl Kairi Kilp. Abivallavanem Marge Raja sõnul on tegu väga olulise töötajaga lasteaedade tugisüsteemis. Eripedagoog nõustab lasteaedades personali ja lapsevanemaid, annab soovitusi, kuidas erivajadusega lapsega töötada, selgitab, mis võib olla käitumishäire taga, aitab vajadusel jõuda psühholoogi või psühhiaatri juurde. Kairi Kilp on esialgu tööl poole kohaga, käib valla igas lasteaias ühel päeval nädalas.