Anija valla külavanemad kohtusid Pikval

1645

Teisipäeval, 24. märtsil kohtusid Anija valla külaelu eestvedajad Pikva seltsimajas.

Pikva-Arava külavanem Martin Kuivallik jagas ümarlauas teistele külaelu eestvedajatele kogemusi, kuidas kaasata külarahvas aktiivselt kohalikku ellu.
„See on uskumatu, kui palju on seal aktiivseid inimesi, kes küla ettevõtmistes osalevad,“ ütles Anija vallavanem Arvi Karotam.
Kokkusaamisel lepiti kokku, et külavanemad ja teised külaelu eestvedajad võtavad ühendust inimestega neist naaberküladest, kus ei ole külavanemat või külaelu edendamiseks loodud MTÜd ning püüavad neid kaasata ja ärgitada muutma oma külaelu aktiivsemaks.
„Minu arvates on ka tänu neile kokkusaamistele meie külade aktiivsus suurenenud,“ lausus vallavanem.
Kõneldi ka igapäevaprobleemidest, sealhulgas kruusateede kehvast olukorrast. Abivallavanem Marge Raja märkis, et on teede lagunemise aeg ning küla­elanikud võiksid oma külavanemale või külaelu eestvedajaile anda teada, kus on tee eriti kehvas olukorras. Või kui nähakse, et teed lõhkuv raskeveok sõidab keelumärgi alt läbi, võiks auto numbri meelde jätta ja ka sellest teada anda. Külavanemad annavad teated edasi vallamajja.
„Kokkusaamisel kiideti, et oleme valla suurematest pidudest Kehras teinud veebiülekandeid, mida saavad näha need, kes ise kohale ei ole saanud tulla,“ rääkis Arvi Karotam.
Anija valla külavanemate ja külaelu eestvedajate kokkusaamised toimuvad kord kvartalis ja erinevates külades. Järgmine ümarlaud on Kihmla-Salumäe külas juunis, ilmselt sealsel külaplatsil.
Vallavalitsus pole külavanemate kokkusaamisele kutsunud üksnes ametlikult valitud külavanemaid, vaid ka teisi aktiivseid külaelanikke ning külaelu arendamiseks loodud mittetulundusühingute esindajaid.

Eelmine artikkelAnija valla naised tõestasid – ka metsas võib glamuuri teha
Järgmine artikkelSõnumitooja 8. aprilli lehes