Anija valla koalitsioonileping on sõlmitud

1745

Leping sisaldab 44 punkti valla järgmise nelja aasta arengu kohta.

Enne jõule, 23. detsembril allkirjastasid keskerakondlane Jaanus Kalev, valimisliitu Anija Ühendus kuuluv Jaan Oruaas ja IRLi  liige Urmo Sitsi Kehras Anija valla koalitsioonilepingu. Koalitsiooni moodustasid Keskerakond, valimisliit Anija Ühendus ja IRL, kellel on kokku volikogus 12 kohta.

Koalitsioonilepingus on nelja aasta tegevuse põhieesmärgina nimetatud valla elanike arvu languse pööramist tõusule, selle saavutamist aruka majandamise ja ressursside otstarbeka kasutamisega, lähtudes vallakodanike vajadustest ja põhjendatud soovidest. Leping sisaldab 44 punkti, mis puudutavad valla juhtimist, elukeskkonda, ettevõtlust, haridust, transporti, sotsiaalvaldkonda, külaelu, vaba aega, kultuuri, sporti.

Jaanus Kalev sõnas, et ühtegi lepingus välja toodud punkti teiste seast esile tõsta ei ole mõttekas: „Arutasime küsimusi põhjalikult. Vaatlesime punkte ka eelarve tasandil. Mitmete lepingusse kirjutatud punktide täitmine sõltub meid ümbritsevast majanduskeskkonnast, eelkõige selle edukusest. Euroopa Liidu uued rahad on tulekul, aga ei tea, kuidas nendega läheb. Palju oleneb sellest, kuidas vabariigi valitsus omavalitsusi edaspidi toetab. Milline on majanduslik olukord kolme aasta pärast, ei tea ette. Uue vallavanemaga koos hakkame ellu viima neid lubadusi, millega saab alustada kohe ja võimalikult väheste vahenditega, näiteks kommunikatsiooni parandamine valla elanikega.“

Koalitsiooni läbirääkimiste kohta lisas ta, et põhilistes punktides olid partnerid sama meelt. Kõige olulisemaks pidas ta ühist otsust valida vallavanem avaliku konkursiga, mis on saanud teoks. Mõnes küsimuses tehti kompromisse.

„Keskerakond soovis lepingusse panna ujula rajamise. Olime nõus partnerite ettepanekuga teha kalkulatsioon, kas ujula pidamine tasub end ära, ja rahvaküsitlus, et selgitada välja vajadus ujula järele, ning alles seejärel tegeleda rajamisega“ ütles Jaanus Kalev.

Jaan Oruaas lausus, et osapoolte peamised ettepanekud kirjutati lepingusse, mõnel juhul väikeste muudatustega, kuid päris välja midagi ei jäänud: „Vallavanema valimise küsimuses olime kõik sama meelt. Samuti selles, et peame olema avatumad ja seisma niiöelda rohkem näoga rahva poole.  Hariduse ja ettevõtluse küsimused on  kõikidele olulised ja nendele tuleb tähelepanu pöörata, kuid loomulikult on seda ka siiani tehtud. Selliseid küsimusi, kus tuli teha suuri järeleandmisi, ei olnudki. Kuna vallavanem valiti avaliku konkursiga, loobusime oma esialgsest seisukohast, et vallavalitsusse kuuluksid ka liikmed, kes ei ole vallaametnikud.“

Urmo Sitsi kinnitas samuti, et koalitsioonipartnerite seisukohad on ühised ja suuri erimeelsusi polnud: „Kui meil oli milleski erinevaid arusaamu, olid need pigem tehnilist laadi. Kõik ettepanekud, mis tundusid natuke kandilised või arusaamatud, said läbirääkimiste tulemusel sõnastatud nii, et olid meile vastuvõetavad.“

IRLi jaoks kõige olulisemate lepingupunktidena nimetas ta haridust puudutavaid küsimusi lasteaedadest gümnaasiumini ning huviharidus. Tähtsad on veel kõikide vallatöötajate palkade temaatika ning transporti ja infrastruktuuri puudutavad punktid. „Meile olid olulised ka huvi- ja vabaajategevuse punktid, et sinna oleks võimalik saada rohkem rahastust,“ lausus ta.

Eelmine artikkelHC Kehra/Horizon Pulp&Paper taas Eesti meeste käsipalli karikavõitja
Järgmine artikkelEKSPERIMENT: kõige keerulisem on protokolli leida Anija valla kodulehelt