Anija valla ja Horizoni kokkulepe sõlmimata

3667

Eelmisel teisipäeval, 20. jaanuaril Kehras toimunud kokkusaamisel ASi Horizon ja OÜ Velko AV vahel uut reovee puhastamise lepingut ei sõlmitud.

Horizoni, Anija valla ja OÜ Velko kohtumine toimus maavalitsuse ajutise kriisikomisjoni initsiatiivil. Eesmärk oli jõuda kokkuleppele Kehra reovee puhastamise hinnas. Horizon soovib vallalt alates 24. märtsist tehase seisakute ajal ligi kolm korda suuremat reovee puhastamise tasu, kui sel ajal, mil tootmine tehases käib – vastavalt 42,70 krooni ja 15 krooni kuupmeetri eest. Etteteatamisperioodi ehk ajavahemiku 22. detsembrist kuni 23. märtsini eest soovitakse vallalt linna heitvee puhastamise eest tagasiulatuvalt üle 352 000 krooni.

Anija valla ja OÜ Velko esindajad ei olnud Horizoni pakutud tingimustega nõus.

„Meil ei ole võimalik maksta reovee puhastamise eest tänavu 4 miljonit ja tuleval aastal 5 miljonit krooni,“ selgitas Anija vallavanema nõunik Hugo Ploompuu.

Ta lisas: „Nii suurt summat pole vallal ega Velkol. Ei saa nõuda ülemõistuse kõrget tasu, hind peab olema õiglane ja põhjendatud.“

Eelmisel nädalal saatis vallavanem Jüri Lillsoo ASi Horizon juhatuse liikmele Aime-Kersti Kelderile kirja. Ta teatas, et vallavalitsus ei nõustu Horizoni tingimustega ning esitab konkurentsiametile taotluse turusituatsiooni kontrollimiseks ja konkurentsi parandamiseks.

Anija vallavalitsus on soovinud kuni enda puhastusseadmete valmimiseni paigaldada Velko AV-le kuuluvate eelpuhastusseadmete juurde ajutine bioreaktor.

„Kuna see läheb maksma umbes miljon krooni, hoiame kokku kuni 8 miljonit krooni,“ ütles Hugo Ploompuu.

Ka Velko AV nõukogu oli sama meelt, mis vallavalitsus, ning otsustati, et Velko AV taotleb keskkonnateenistuselt vee-erikasutusluba, vallavalitsus KIKilt toetust eelpuhastusseadme ümberehitamiseks.

Järgmine artikkelVallad-linnad vähendavad 2009. aasta eelarvete mahtu