Anija valla elanike rahuloluküsitlus

242
Anija vald.

Anija vallavalitsuse tellimusel viib OÜ Saar Poll OÜ 15. juunist läbi Anija valla elanike rahulolu-uuringut. Elanikel palutakse vastata kohapealseid teenuseid ja elukeskkonda puudutavatele küsimustele. Vallasekretär Heldi Laks selgitas, et sama firma viis vallaelanike seas küsitlust läbi ka kolm aastat tagasi, eesmärk on saada teada, kuidas on vallaelanike rahulolu Anija valla eluga selle aja jooksul muutunud. Eelmine küsitlus toimus enne Anija ja Aegviidu valla ühinemist. Sarnaselt eelmisele korrale küsitletakse ka nüüd juhuvalimi alusel 400 elanikku, neist 300 saadetakse e-posti aadressile ankeet, 100 inimest küsitletakse telefoni teel. Elanike kontaktid on saadud siseministeeriumi loal rahvastikuregistrist. Uuring on anonüümne.

Eelmine artikkelKuusalu Hoolela aiamaalt müüakse juba maitserohelist ja salatit
Järgmine artikkelAnija mõisa raamatu jaoks oodatakse annetusi