Anija valla eelarvest saavad toetust 16 kultuuri- ja spordiseltsi

1920

Anija valla 2015. aasta eelarvest antakse vabaühendustele kokku 54 060 eurot.

Anija valla 2015. aasta eelarvest toetatakse 9 spordiseltsi ning 7 külaseltsi või kultuuriühendust. Taotluste kogusumma oli 91 497 eurot, spordiklubidele eraldati kokku 49 220 eurot, kultuuri- ja külaseltsidele 4840 eurot.
Prioriteet on laste
sporditegevus
„Spordiseltsides toetame eelkõige laste ja noorte tegevust. HC Kehra Fännklubi saab toetust, kuna korraldab kolme rahvaspordiüritust. Esmakordselt anname raha Harju Jalgpallikoolile, kes alustas väikeste laste treenimist,“ rääkis Anija abivallavanem Marge Raja.
Spordiseltsidest saab suurima toetuse Kehra Käsipall. Klubi taotles vallalt 50 000 eurot, saab 43 000 eurot, sellest 20 000 eurot laste ja noorte treenimiseks, 23 000 euroga sponsoreeritakse vastavalt vallavolikogu otsusele HC Kehra meestevõistkonda.
Orienteerumisklubi Põrgupõhja soovis vallaeelarvest 1840 eurot, eraldati 1240 eurot – liikmemaksudeks, litsentsideks, Eesti meistrivõistlustel osalemiseks ja transpordikuludeks.
Raasiku Jalgpalliklubi FC Joker soovis Anija vallalt 1900 eurot, saadakse 1260 eurot – iga Anija valla 9 lapse kohta 140 eurot.
Harju Jalgpallikool taotles tegevuse käivitamiseks Anija vallas 4 200 eurot, saadakse 1000 eurot.
Spordiklubi Anija United soovis 4 875 eurot tegevustoetust, saab 910 eurot. Klubis treenib Anija vallast 8 last, lapse kohta antakse toetust 140 eurot, sellest lahutati eelmise aasta ettemaks. Toetusraha on transpordikuludeks, võistlustest osavõtmiseks ja nende korraldamiseks, riietuse, pallide ja muude vahendite ostmiseks.
HC Kehra Fännklubi sai küsitud summa 750 eurot perespordipäevaks, rahvajooksuks ja rattamatkaks.  MTÜ FC Kehra Jalgpalliklubi küsis ja sai 640 eurot.
Koroonamänguklubi Kehra taotles 3570 eurot, eraldati 280 eurot, kahe Anija valla lapse jaoks. Peningi Koroonamänguklubi soovis Anija vallalt 1490 eurot, saadakse 140 eurot, kuna klubis treenib üks Anija valla laps.
Rahuldamata jäi hokiklubi Kehra Snaipers taotlus tegevustoetuse saamiseks. Abivallavanem põhjendas, et valla prioriteet on laste ja noorte sporditegevuse toetamine, kuid Kehra Snaipersis treenivad vaid täiskasvanud.
„Küll aga on meil ettepanek, et hokiklubi korraldaks tuleval talvel Kehras jäähokiturniiri, et hakata ka noorte seas hokimängu propageerima, ning selle läbiviimist on vallavalitsus nõus toetama,“ sõnas Marge Raja.
Kultuuriprojekte mullusest vähem
„Kuna eelmisel aastal lõppes Leaderi programmperiood, küsisid kultuuriühendused ja külaliikumised sel aastal projektitoetusi vähem. Meil on 10 protsenti rahast jäetud reservi, et kaasfinantseerida aasta jooksul vabaühenduste esitatud projektitaotlusi kohaliku omaalgatuse programmist ja muudest fondidest,“ ütles Marge Raja.
Kultuuriühendustest ja külaseltsidest saab MTÜ Pikva-Arava Külaelu kokku 1160 eurot. Sellest 780 eurot on tegevustoetus seltsimaja hoone kindlustamiseks, küttepuude muretsemiseks, elektri eest tasumiseks ja majanduskuludeks. 380 eurot on projektitoetus õhksoojuspumba muretsemiseks ning ekskursioonide ja õppetubade korraldamiseks.
MTÜ Kehra Raudteejaam taotles ja saab 802 eurot. Sellest 202 eurot on tegevustoetus veebimajutuse aastamaksu tasumiseks, mälestusmärkidele pärgade viimiseks ning jaamahoone vihmaveerennide puhastamiseks, projektitoetusena saadakse 200 eurot 5. ajalookonverentsi ning 400 eurot Kehra paberipäeva korraldamiseks.
MTÜ Põrguvärk taotles 1650 eurot, eraldati 750 eurot: 500 eurot Põrgupõhja päeva korraldamiseks ning 250 eurot Eesti Vabariigi taas­iseseisvuspäeva tähistamiseks.
MTÜ Kihmla-Salumäe küsis ja saab 928 eurot. Sellest 698 eurot on tegevustoetus Harju-Jaani koolide infotahvlite pidulikuks avamiseks, külaplatsile prügikastide muretsemiseks, varjualusele vihmaveerenni paigaldamiseks ning külaplatsi ja teadetetahvlite ümbruse niitmiseks. Projektitoetusena saab külaselts 230 eurot Harju-Jaani kihelkonnakoolide asukohta infotahvlite paigaldamiseks.
Rooküla Külaselts soovis jaanitule korraldamiseks ja filmiõhtute läbiviimiseks tegevustoetust kokku 800 eurot, eraldati projektitoetust 600 eurot filmiõhtute jaoks.
Voose Külaselts saab 400 eurot, nagu küsiti. Sellest 200 eurot saadakse projektitoetusena talispordipäeva korraldamise omaosaluse katteks, 200 eurot heakorra tagamiseks külas.
Seto Lauluselts Siidisõsarõ  taotles vallalt 500 eurot tegevustoetust, saadakse 200 eurot, kui esinevad Anija vallas kolm korda.
Rahuldamata   jäi  MTÜ  Koos­töökoda taotlus tegevustoetuse saamiseks. Marge Raja selgitas, et Koostöökoda toetatakse üürikulude katmisel sihtasutuse Anija Mõisa Haldus kaudu.
Toetust ei antud ka MTÜle Triibik, kes soovis seda valla lasteaedades muinasjuttude ettelugemiseks. „Leidsime, et MTÜ võiks pöörduda otse lasteaedadesse, viia muinasjuttude lugemine läbi pilootprojektina ning selle võiksid piletirahaga kinni maksta lapsevanemad. Kui ettevõtmine on vajalik ja end õigustab, saame edaspidi seda otse vallaeelarvest või lasteaedade eelarvete kaudu toetada,“ ütles abivallavanem.
MTÜ Tuulekell loobus esialgu küsitud projektitoetusest ning kaks seltsingut, kes esitasid toetuse saamiseks taotluse, suunati valla kultuurikeskusesse, mille eelarvest on neil võimalik saada projektidele kaasfinantseerimist.