Anija valla eakad saavad häirenupu teenuse

1256

MTÜ Eesti Naabrivalve pakub häirenupu teenust vabatahtlike abiga.

Möödunud aastal algas MTÜ Eesti Naabrivalve korraldatud pilootprojekt üksi elavatele ja abi vajavatele eakatele häirenupu pakkumiseks. Sel aastal jõuab projekt ka Anija valda.

Üksikud ja abi vajavad vanainimesed, kellega võib juhtuda õnnetus, saavad suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest koosneva süsteemi. See saadab õnnetuse korral tekstsõnumi vabatahtliku mobiiltelefoni. Vabatahtlik abiline võiks elada vanurile võimalikult lähedal.
Ideaalne oleks, kui külas leiduks mitme vanuri peale üks abiline, tekkida võiks vabatahtlike võrgustik.  

Häirenupp on kellalaadne seadeldis, mida kanda randmel või kaelas. Seda ei pea eemaldama näiteks duši all käies. Kuna nupp on inimesega pidevalt kaasas, siis abi vajades piisab ainult nupule vajutusest ja vabatahtliku telefoni jõuab sõnum.

„See on hea, sest kui näiteks inimene välja minnes kukub ega saa liikuda, et abi kutsuda, piisab vaid nupule vajutamisest,“ selgitas Anija abivallavanem Marge Raja.

Eaka inimese kodus asuv süsteem annab teada pikematest elektrikatkestustest ning suitsuanduri häire annab märku ka siis, kui inimene ise ei ole võimeline nupule vajutama. Abivajaja koju paigaldatakse tulekustuti ning koostöös päästeameti spetsialistiga kontrollitakse kodu tuleohutust.

„Häirenuppu ei saa mitte kõik üksi elavad vanainimesed, vaid ikka need, kes seda teenust vajavad – inimesed, kellel on mõni tervisehäire ega ole koduhooldust või lapsi, kes nende eest hoolt kannavad. Häirenupu saamiseks peab inimene sooviga vallavalitsuse poole pöörduma. Informeerime neid häirenupu võimalusest ja selgitame, kellele see on mõeldud,“ rääkis Marge Raja.

Ta lisas, et projektiga otsustas vald liituda mitmel põhjusel: „Soovime olla uuendusmeelne omavalitsus ning järgida Eesti riigi sotsiaalpoliitikat, milles suunatakse järjest enam tähelepanu sotsiaalteenuste loomisele ja arendamisele piirkonnas. Lisandväärtust näeme vabatahtlike kaasamisel, mis rikastab kogukonna võimalusi. Kuna Anija vald on territooriumilt väga suur ja elanikkond paikneb hajusalt, on see üks võimalus abivajajale kiire abi osutamiseks. Vabatahtlik jõuab inimeseni tavaliselt kiiremini kui tuletõrje või kiir­abi.“

Vabatahtlikud, kes on valmis esmase reageerijana teenuses osalema, saavad tasuta tuleohutus-  ja esmaabikoolituse. Infopäev teenusest huvitatutele, nende pereliikmetele ja aidata soovivatele vabatahtlikele toimub 31. oktoobril Anija valla sotsiaalkeskuses.

MTÜ Eesti Naabrivalve alustas häirenupu teenuse pakkumist projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ raames, rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. MTÜ Eesti Naabrivalve saab toetust, et ehitada välja häirenupu süsteem, osta vastavad seadmed ja koolitada vabatahtlikke. Teenust pakub aga kohalik omavalitsus. Häirenupu süsteem maksab 37 eurot.

„Suurema osa sellest võtab vallavalitsus enda kanda, kuid osa summast peab tasuma ka teenuse saaja. Kui suur see olema hakkab, otsustab vallavalitsus,“ ütles Marge Raja.