Ani­ja val­la au­ko­da­ni­k AGO PÄR­NA­MÄE

317
Ago Pärnamäe

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li seoses pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se­ga põl­lu­ma­jan­dus­vald­kon­na juh­ti­mis­se ja aren­gus­se Ani­ja kü­la ela­ni­ku­le Ago Pär­na­mäe­le. Ta on üle 20 aas­ta juh­ti­nud põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­teid Kop­li­mäe Ag­ro ja Kop­li­mäe Põl­lud, mil­lel on kok­ku li­gi 1700 hek­ta­rit maad, et­te­võt­ted an­na­vad tööd 17 ini­me­se­le. 2011. aas­tal päl­vis Ago Pär­na­mäe val­la ava­li­ke ja kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­ta­mi­se ja spon­so­ree­ri­mi­se ning põl­lu­ma­jan­du­se aren­da­mi­se eest Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi. Au­ko­da­ni­ku tiit­li­ga kaas­neb au­ko­da­ni­ku märk ja tun­nis­tus ning 1000 eu­ro suu­ru­ne ühe­kord­ne pree­mia.

Eelmine artikkelAni­ja mõis on aas­ta tu­ris­miob­jek­ti no­mi­nent
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus soo­vib Aeg­vii­du las­teaia ja koo­li lii­ta