Anija vald sai õpilasmaleva jaoks ligi 4000 eurot

1281

Malevasse võetakse 15 Kehra ja 5 Alavere piirkonna 13-17aastast noort.

Anija vallavalitsuse noorsootöö­spetsialist Tuuliki Rohtla kirjutas varakevadel Eesti Noorsootöö Keskusele (ENTK) projekti, millega saadi õpilasmaleva korraldamiseks toetust 226 eurot. 12 lapsele mõeldud nädalase töö- ja puhkelaagri eelarveks kavandati üle 1700 euro. Kuid 20. mail kuulutas ENTK välja piloothanke õpilasmalevate korraldamiseks. Anija vallavalitsus loobus esialgsest toetussummast ning osales hankes. Eelmisel nädalal selgus, et projekt vastas tingimustele ja õpilasmaleva korraldamiseks saadakse 3977,86 eurot.
„Noorte töösuve“ piloothankes võisid osaleda omavalitsused, kus ei ole viimase kolme aasta jooksul malevaid korraldatud. Kogu Eestis kvalifitseerus sinna 114 omavalitsust, kelle vahel loodeti kokku 1500 õpilasele maleva võimaldamiseks jagada üle 208 000 euro, ühe omavalitsuse kohta arvestati 4163 eurot.
„Aga kogu Eestis osales hankes vaid 9 omavalitsust, meie olime Harjumaalt ainus,“ märkis Tuuliki Rohtla.
Ligi 4000 eurost, mis Anija vallale anti, tasutakse projektijuhi ja kolme juhendaja tasu, laste toitlustamine, töövahendid, meened, transport, vaid malevlaste palgaks hankega raha ei anta.
Projektijuht rõõmustas, et Anija vallast saab nüüd töömalevasse võtta rohkem, kui algul kavandati ehk 20 last. Neist 15 Kehra ja 5 Alavere piirkonnast. Registreerumine käib noortekeskuste kaudu – kes on huvitatud, peaksid panema end kirja Kehra või Alavere noortekeskuses.
Malev kestab 25. juunist 1. juulini. Enne ametlikku algusaega on juunikuus õpitoad, kus lastele õpetatakse CV ja motivatsioonikirja koostamist, CV esitamist, tööseadusandlust ja tööohutust. Viiel malevapäeval on kavas 4tunnised tööpäevad, tehakse heakorratööd Kehras ja Alaveres, malevlastele pakuvad tööd ka Eesti Kivi, Alvar MÜ  ja  Paasiku  koertemõis.  Pärast tööpäeva on kavas spordimängud ja võistlused. Õpilasmalev lõpeb väljasõiduga Rakvere linnusesse ja Eesti Politseimuuseumisse.
Õpilasmaleva juhendajad on Kehras Veronika Silivask ja Inga Koitla, Alaveres Kätlin Takk. Osalemine on tasuta, noortele makstakse malevatöö eest palka 2,54 eurot tunnis.

Eelmine artikkelAnija vallavalitsus jagas külaseltsidele lisaraha
Järgmine artikkelViinistul tuleb kolm suveetendust