Anija vald on müünud viis sotsiaalkorterit

1306

Raudtee 3 ja 5 majade elanikud paigutatakse ühiselamusse.

Anija valla arengukava-teemalises ümarlauas tutvustas abivallavanem Urmo Sitsi vallavalitsuse plaane seoses sotsiaalkorteritega. Vallavalitsus otsustas suure osa sotsiaalkorteritest müüa, sest need ei too vallale tulu, küll aga märkimisväärseid kulutusi.

Suvel sai ettepanek müüa enampakkumisel osa korteritest vallavolikogu heakskiidu. Enampakkumise esimeses voorus, 22. augustil müüdi kaks korterit Kehras hindadega 3000 eurot ja 8500 eurot. Teises voorus, mis oli 19. septembril, müüdi korter Kehras 11 386 euroga ja kaks Voose külas, mõlemad 2200 euroga. Kõik viis korterit osteti alghinnaga.

Voose korterid olid asustamata. Kehra korterid ostsid nende praegused elanikud.      

Ülejäänud 21 korteri puhul peab volikogu võtma vastu otsuse, mida nendega edasi teha. Üks võimalus on langetada müügihindu, mis praegu on vahemikus 1500-11 500 eurot ja osadele lisandub võlg.

Kuna sotsiaalkorterite pidamine nõuab allaeelarvest ressursse, on plaan paigutada osa elanikest ühiselamusse. See puudutab Kehra linnas aadressidel Raudtee 3 ja 5 elavaid inimesi, kellest valdav enamik on abivallavanema sõnul asotsiaalse taustaga.

„Vald peab hoolitsema sotsiaalset tuge vajavate inimeste eest, kuid on selliseid, kes veavad igal nädalal oma pliidirauad Emexisse, sest teavad väga hästi, et vald ostab neile uued. Sellised sotsiaalkorterite elanikud ei vaja privaatpinda. Kavas on muuta Tisleri 1 asuv korterelamu ühiselamuks ja koondada Raudtee 3 ning 5 elanikud sinna,“ selgitas Urmo Sitsi.

Raudtee tänava majad ei jää pärast tühjaks tegemist enam korterelamuteks. Hooned kuuluvad muinsuskaitseameti koostatud väärtuslike hoonete registrisse ning Anija vallavalitsus loodab neid edaspidi kasutada millekski muuks kui kinnisvaraks.

Ümarlaual osalenud MTÜ Kehra Raudteejaam juhatuse esimees Anne Oruaas tegi ettepaneku anda pool ühest majast nende MTÜle: „Jaamahoonesse tuleb muuseum, kuid vaja oleks ka fondi, kus hoida asju, mis muuseumi eksponaatidena välja ei lähe. Kuna majad asuvad täpselt raudteejaama hoone kõrval, siis oleks see hea variant.“

Sotsiaalkorterid jäävad alles Turu 2 asuvasse majja. Urmo Sitsi sõnul lähevad need korterid parema toimetulekuga inimeste käsutusse. Alles jäävad ka Kose mnt 10 sotsiaalkorterid, kuhu suunatakse hooldamist vajavad elanikud, näiteks puudega inimesed.

Lehtmetsa külas asuvate korterite kohta teatas abivallavanem, et sealsed korterid leiaksid kinnisvarana kõige paremat realiseerimist, kuid praegu puudub vallavalitsusel veel kontseptsioon, mida nendega edaspidi ette võtta.