Anija vald liitub ühise prügiveo hankesüsteemiga

1169

Anija volikogu andis vallavalitsusele loa sõlmida liitumisleping HÜKiga.

Möödunud nädalal kogunes Anija vallavolikogu augustikuu istungile. Vallavalitsus esitas volikogule eelnõu liituda MTÜga Harjumaa Ühisteenuste Keskus (HÜK), mille kaudu on võimalik korraldada jäätmeveo ühishankeid koos teiste omavalitsustega. Keskusega on ühinenud Harjus üheksa omavalitsust.

Vallavanem Tiit Tammaru selgitas istungil, et vallavalitsus on liitumist kaalunud varemgi, kuid kindlat seisukohta võtnud ei ole. Nüüd on HÜKiga liitunud omavalitsused, kellel on olnud jäätmeveo hangetega probleeme: „Mõtlesime, et võiks panna seljad kokku. Kaalusime vallavalitsusega liitumise plusse ja miinuseid ning peame seda mõistlikuks. Jäätmeveos on toimunud suured muutused, turu olukord on teine. Prügi vedajad ja vastuvõtjad on erinevad.“

HÜKi juht Tõnu Tuppits tutvustas MTÜd lähemalt: „Oleme natuke üle aasta vanad. Meie tegevus on laiem ja koostööpartnereid rohkem kui ainult vallavalitsused. Nõustame ka näiteks Harjumaa Omavalitsuste Liitu, peame läbirääkimisi keskkonnaministeeriumiga, seisame vastu jäätmekäitlejate liidu seadusemuudatuse ettepanekutele.“

Ta selgitas, et prügiveo hinnad ja töötlemiskohad on vedajate kontrolli all. Hangete puhul on konkurentsieelis suurematel ettevõtetel. Ühishanked aitavad sellisele olukorrale vastu seista ja annavad võimaluse ka väiksematel turule alles jääda.

Volikogu liige Kaarel Aruste uuris, kas on võimalik teha ühishange Kuusalu vallaga.

Tõnu Tuppits vastas, et põhimõtteliselt on see võimalik: „Kui neil peaks selleks huvi olema, siis on mõeldav. Kui Anija vald liitub HÜKiga, on võimalik liitumine Kose-Kõue veopiirkonnaga.“

Kaarel Aruste küsis, kas prügiveo hind tuleks odavam, kui kaasatud oleks ka Kuusalu.

Tõnu Tuppits vastas, et see sõltub mitmetest asjaoludest ja analüüs puudub, kuid on tõenäoline, et veopiirkonna suurenedes hind odavneb.

Jüri Lillsoo soovis teada, kuidas liitumine mõjutab valla eelarvet ja kas tuleb kokkuvõttes vallale odavam?

Tõnu Tuppits ütles, et odavust tuleb vaadata nii inimeste kui vallavalitsuse seisukohast. Mis puudutab valla kodanikke, siis praegu on Anija vallas prügivedu kõige kallim kogu Harjumaal, on tõenäoline, et ühishange teeb selle odavamaks.

Jaanus Kalev uuris, kui tihedalt on vald HÜKiga ühinedes sellega seotud: „Kui edaspidi teenuste ring laieneb, näiteks lisandub haljastus, kas siis saame ise otsustada ja sellest loobuda, jäädes ainult prügiveo juurde?“

Tõnu Tuppits: „Praegune põhikiri puudutab ainult jäätmevedu. Kui peaks tulema muudatused, tuleb muuta ka põhikirja.“

Tiit Tammaru: „Omavalitsused, kes on liitunud, on rahule jäänud ja jäätmeveo hind langenud. Loodame, et ka meie saame soodsamad tingimused.“

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Allika külas
Järgmine artikkelKehra algklassid alustasid kooliaastat remonditud koridoridega majas