Anija vald ei saa riigilt Aeg­vii­du de­poo­hoo­net

335
Aegviidu depoohoone.

Mul­lu no­vemb­ris pöör­dus Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nist­ri Taa­vi Aa­sa poo­le et­te­pa­ne­ku­ga an­da Aeg­vii­du en­di­ne de­poo­hoo­ne, kus prae­gu te­gut­seb Ter­vi­se­de­poo, val­la oman­dis­se.

Ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium on sead­nud Ani­ja val­la ka­suks de­poo­hoo­ne kin­nis­tu täh­ta­ja­li­se ka­su­tu­sõi­gu­se 50 aas­taks ning li­gi 10 aas­tat ta­ga­si sõl­mi­tud le­pin­gu­ga an­ti val­la­le õi­gus kin­nis­tul asuv hoo­ne re­konst­ruee­ri­da ja te­ha kõi­ki töid, mis on va­ja sel­le re­mon­ti­mi­seks ja hool­da­mi­seks.

Juu­lis saa­tis mi­nis­tee­riu­mi ase­kants­ler Vil­ja Lu­bi val­la­va­ne­ma­le vas­tu­se, mil­les tea­tab, et ku­na de­poo­hoo­ne asub ava­li­ku­le raud­tee­le vä­ga lä­he­dal, peab mi­nis­tee­rium va­ja­li­kuks jät­ta hoo­nea­lu­ne maa rii­gi oman­dis­se ega pea põh­jen­da­tuks sel­le võõ­ran­da­mist val­la­le. Ta juh­tis tä­he­le­pa­nu, et ku­na kin­nis­tul asuv hoo­ne on vä­ga lä­he­dal Aeg­vii­du jaa­ma pea­tee­le, peab igal ju­hul ar­ves­ta­ma raud­teest tu­le­ne­va­te ja muin­sus­kait­se­alas­te pii­ran­gu­te­ga. „Kin­nis­tu omand se­da ei muu­daks,“ vas­tas ase­kants­ler kants­le­ri üle­san­des ning li­sas mi­nis­tee­riu­mi sei­su­ko­ha, et isik­lik ka­su­tu­sõi­gus on pii­sav hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­seks ja ma­jan­da­mi­seks.

Eelmine artikkelEVAR SAUL oli ka­hel või­du­sõi­dul küm­nes
Järgmine artikkelANNA LIT­VI­NO­VA An­tark­ti­ka-lae­va maa­li­de näi­tus Vii­nis­tul