Anija uus vallavanem hakkab tööle senise vallavalitsusega

1753

Anija vallavalitsus, milles vahetus vaid vallavanem, jätkab tööd 1. aprillini.

Neljapäeval, 19. detsembril kinnitas Anija vallavolikogu pärast uue vallavanema Arvi Karotami valimist ka vallavalitsuse koosseisu. Volikogule esitati eelnõu, et vallavalitsuse liikmetena jätkaksid senised liikmed Urmo Sitsi ja Marge Raja, Ilsia Väli ning Maarja Sikut. Veel oli eelnõus, et see koosseis töötaks 1. aprillini, siis esitab uus vallavanem volikogule kinnitamiseks uue vallavalitsuse.

Volikogu liige Tõnis Väli valimisliidust Koostöös Edasi tegi ettepaneku jätta 1. aprilli tähtaeg eelnõust välja.

Ta põhjendas, et vastavalt KOKSile on vallavanemal igal ajal õigus vallavalitsuse liikmeid tagasi kutsuda ning vallavalitsuse liikmetel on ka endil õigus igal ajal astuda tagasi.

Ettepanekut toetas Andrus Nilisk Keskerakonna nimekirjast ning ka uus vallavanem Arvi Karotam arvas, et tähtaja võiks otsuse eelnõust välja jätta. Volikogu aseesimees Jaan Oruaas leidis, et tähtaja määramine on vajalik.

Volikogu kinnitas 13 poolt-, 2 vastu- ja 1 erapooletu häälega vallavalitsuse liikmed ning määras, et  selles koosseisus vallavalitsus töötab 1. aprillini. Urmo Sitsi  taandas  end  hääletamisest.

Vallasekretär Annika Voosel ütles Sõnumitoojale, ta pole kuulnud, et kusagil mujal oleks volikogu määranud vallavalitsuse koosseisu kindla tähtajaga. „Kui uus vallavanem esitas kinnitamiseks vallavalitsuse ja tegi ettepaneku tähtaeg otsusest ära jätta, oleks volikogu võinud teda usaldada,“ arvas vallasekretär.

Jurist Ilsia Väli ning abivallavanem, IRLi nimekirja esinumbrina vallavolikokku pääsenud Urmo Sitsi on Anija vallavalitsuse liikmed olnud neli aastat ehk kogu eelmise vallavanema Tiit Tammaru valitsemise aja. Abivallavanem Marge Raja sai vallavalitsuse liikmeks esmakordselt üle 10 aasta tagasi ning endine finantsjuht Maarja Sikut on vallavalitsuse liige alates 1. juulist 2009, mil vallavanem oli Jüri Lillsoo. Kuigi Maarja Sikut lahkus suve lõpus valla finantsjuhi ametikohalt, on ta vallavalitsuse liige olnud edasi. Ilsia Väli, Urmo Sitsi ja Marge Raja elavad Anija, Maarja Sikut Raasiku vallas.