Ani­ja me­sin­dus- ja mee­päev

185

Ani­ja mõi­sa­par­gis teist kor­da toi­mu­nud me­sin­dus- ja mee­päe­val käis lau­päe­val, 2. juu­lil üle 500 kü­las­ta­ja. Pea­kor­ral­da­ja, Ida-Har­ju Me­sin­dusk­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Hei­ki Kruu­sa­lu üt­les, et kõik pla­nee­ri­tud töö­toad toi­mu­sid, eri­ti pak­ku­sid rah­va­le hu­vi mee vur­ri­ta­mi­se töö­tu­ba ja mee võt­mi­ne me­si­puust. Me­sin­dus­te­raa­piast rää­kis mee­päe­val Ast­rid Ool­berg, pu­tu­ka­te hai­ges­tu­mi­sest pu­tu­ka­tead­la­ne Ur­mas Tar­tes, me­si­las­pe­re­de et­te­val­mis­ta­mi­sest tal­vi­tu­mi­seks me­si­nik Ai­mar Lau­ge Mu­hust. Järg­mi­ne mee­päev on ka­vas Ani­jal tu­le­val su­vel.

Eelmine artikkelPenin­gi jaa­ni­tu­li lii­tis kü­la­rah­vast
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tu­sed kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de­le