Anija mehed Tallinnas laia riba nõudmas

1535

44 Jaan Oruaas, mvJAAN ORUAAS

Eelmisest nädalast on kõne all ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo uus viis läheneda lairiba interneti viimisele turutõrkepiirkondadesse ehk suuremale osale Eestist. Anija mehed võtsid 6. novembril osa riigikogu lairiba toetusgrupi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kokku kutsutud arutelust. Kohal olid lisaks kutsujatele omavalitsusliitude, valdade ja sidefirmade asjatundjad. Esimene tõdemus oli, et kiire internet peab jõudma kõigi majapidamisteni.

16. aprillil 2016 oli Anija Lüliti talgupäeval Linnakse külaseltsi eestvedamisel ajurünnak, kuidas tuua valla majapidamiste ja ettevõteteni lairiba internet. Osalejad tegid vallavalitsusele ja volikogule ettepaneku koostada valla IT ja lairiba arengukava, moodustada selleks töögrupp. Volikogu lõi ajutise komisjoni, mis võttis endale tegevuste koordinaatori ülesanded. Vähem kui kolme kuuga kaardistasid külaseltsid ja aktiivsed külaelanikud enamuse majapidamistest koos sooviavaldustega, asuti välja töötama lairiba interneti kava. Komisjoni viimasel töökoosolekul septembris tõdeti, et 1,5 aastat hiljem on talgupäeva ajurünnakust kasvanud HOLi toel DigiMaa projekt. Meie tegevus osutus päästikuks Eesti teistele omavalitsustele ja kodanikuaktiivsuse lainele, millesse on nüüd kaasatud ligi 60 000 majapidamist. Perspektiiv, et kiire internet hakkab juba järgmisel aastal soovijateni jõudma, tundus käegakatsutav.

Tegelikkus on nüüd teine, aga siiski lootustandev. Ministri plaan luua üks üleriigiline lairiba interneti ehitamise ja seejärel halduse projekt võib olla hea, kui arvestab pikaajalist eesmärki ja kindlasti ka senitehtut. Loodame, et nii läheb ja lairibavõrgu ehitushanke tingimused koostatakse sobivad kõigile osapooltele, eelkõige interneti kasutajate.
Kuid uus lähenemisviis sunnib küsima. Kes hakkab opereerima viimase miili võrgu taristuga ja kuidas hoitakse rajatava võrgu kulud mõistlikkuse piires selliselt, et operaatori kasumisoov ei muuda kogu omamise kulu klientidele kalliks? Kuidas tagatakse, et kaabli operaator ei muutu konkureerivaks sisupakkujaks? Elektriliinide korral on tootmisest lahusus tagatud elektritootmise alustamise ülisuure investeeringuga. Interneti sisu tootmisel seda tõket pole.

Kas jääb solidaarne liitumistasu, mis ei sõltu majapidamise kaugusest liitumispunktist? See on ülioluline, et hoida maal neid võimekaid, kes tahavad ja on selleks suutelised. Kas liitumistasu sees on ka lõpptarbija ruuter ja kaabli ühendamine sellega? Teenus ei pruugi olla ju kasutatav, kui valguskaabel veetakse ainult majapidamise lähima hoone või elektrivõrgu liitumispunktini.

Kuidas tagatakse, et igas piirkonnas ühendatakse tööde tegemise ajal kiire internetiga kõik soovi avaldanud majapidamised, kaugemaid ja keerulisemaid objekte ei jäeta ootejärjekorda? Kuidas tagatakse, et eeltöö teinud valdu ei panda ooteseisundisse, sest hanke võitjal on mugavam alustada kaabli vedamist talle sobivast kohast ja ajal? Kuidas tagatakse omavalitsustele senitehtud investeeringute kaitse? Tegu ei ole tavapärase äririskiga projektiga, vaid poliitikute lubaduste alusel käivitunud kodanikualgatusega. Need ja veel paljud küsimused ootavad vastuseid.