Anija Lions-klubi on tegutsenud 20 aastat

5319
Pildil on Lions-klubi sünnipäevalised. ANNE ORUAAS, ILME HAAVALO, AIN TROLLA, MAIMU MIIDLA, MAIRE LEHTMETS, ENN PUNG, RAIN OKS, MARET OKS, Teises reas JAAN ORUAAS, ENE PÄRNAMÄE, AGO PÄRNAMÄE, LEMBIT HAAVALO, MARGUS MIIDLA, PAUL LUŠKOV, MARJA PUNG, ANTS MIIDLA. Kolmandas reas ILSIA VÄLI, URVE SIIL, VARJE MIIDLA, ANNE TANNE, RIHO ROOSIPUU, KAIRE ROOSIPUU. Taga TÕNIS VÄLI, MAIT SIIL, TOOMAS TANNE.

Anija Lions-klubi asutati 20. detsembril 1990. aastal.

Laupäeval, 11. detsembril tähistas Anija Lions-klubi Anija mõisas juubelit.

Klubi asutaja ja praegune sekretär Enn Pung: „Tollane Harju maavanem Anti Oidsalu  oli nõndaöelda Lions-klubi maaletooja. Arutasime temaga, et võiks ka Anijale klubi teha. Nii see alguse sai. Asutajaliikmetest on tänaseks klubis veel kümme, peale minu Ants Miidla, Lembit Haavalo, Maire Lahtmets, Margus Miidla, Paul Luškov, Rain Lahtmets, Tõnis Väli, Vallo Veering ja Žanna Botvinkina.“

Nüüd, paarkümmend aastat hiljem, on klubis 22 liiget. See koondab nii mehi kui naisi, kelle eesmärk on heategevus. Viimane liige on hiljuti liitunud SA Anija Mõisa Haldus juhataja Tiit Laur. Lions-klubi liikmeks saab iga soovija, kel on kaks klubiliikmest soovitajat.

Klubi president Ain Trolla ja sekretär Enn Pung rääkisid klubi senisest tegevusest ja edasistest plaanidest.

Enn Pung:  „Varasematel aastatel tegime suuremaid projekte, näiteks mänguväljakute ehitamine lastele. Viimase aasta jooksul oleme tegelenud väiksemamahulise heategevusega. Oleme aidanud madala sissetulekuga perekondi abipakkidega, milles on igapäevasemad vajalikud asjad. Ka jõuludeks teeme sellistele peredele jõulupakid. Toetasime ka Xsilofono osavõttu Bratislava festivalist.“

Ain Trolla: „Alavere põhikooli ja Kehra gümnaasiumi õpilastele kinkisime helkureid. Lasteaedade rühmad said meie abil helkurvestid – nii lapsed kui kasvatajad. Vanuritele organiseerisime bussi ja viisime nad ujuma. Viimasel ajal ei ole meil olnud ressursse suuremate ettevõtmiste korraldamiseks ja seda ei saa me teha ka järgmisel aastal. Maikuus toimub heategevusfestival Tallinnas Tammsaare pargis. Seal oleme ka meie osalised.“

Enn Pung: „Sissetuleku saame liikmetelt endilt ja mõningatelt üritustelt nagu näiteks Kodukandi päevade õnneloos. Meie eelarve on ligikaudu 50 000 krooni aastas ja peaaegu  kõik kulub heategevuseks. Osa läheb liikmemaksudeks USAsse ja sealt ülemaailmsete heategevusprojektide tarbeks.  Anija Lions-klubi osaleb Eesti Lions-klubi koosseisus ka suuremates heategevusprojektides. Näiteks toetasime Haiti katastroofi ohvreid ja Maarja küla projekti.“

Ain Trolla ütles, et kuigi sponsoreid on Anija Lions-klubil vähemaks jäänud, on tore, et seltskond on koos.


Anija Lions-klubi
Juhatus: president Ain Trolla, sekretär Enn Pung, eelmine president Rene Naptal,  I asepresident Margus Miidla, II asepresident Taavi Saat, klubi meister Tiit Trolla, laekur Riho Roosipuu, tailtwister Paul Luškov

Liikmed: Ago Pärnamäe, Ain Trolla, Andrei Kišenja, Ants Miidla, Avo Karu, Enn Pung, Jaan Oruaas, Lembit Haavalo, Maire Lahtmets, Mait Siil, Margus Miidla, Paul Luškov, Rain Lahtmets, Rene Naptal, Riho Roosipuu, Taavi Saat, Tiit Laur, Tiit Trolla, Tõnis Väli, Toomas Tanne, Vallo Veering, Žanna Botvinkina