Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la õpe­ta­jad osa­le­vad hoia­tusst­rei­gis

63

Ree­del, 10. no­vemb­ril Ees­ti koo­li­des ja las­teae­da­des toi­mu­va hoia­tusst­rei­gi­ga lii­tu­vad ka Ani­ja ja Raa­si­ku val­la kõik üld­ha­ri­dus­koo­lid ja las­teaiad, Kuu­sa­lu val­la las­teaiad ning Kuu­sa­lu ja Kol­ga kool, st­rei­gi­ga ei lii­tu Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool. St­rei­gi­vad ka Lok­sa güm­naa­siu­mi õpe­ta­jad. Las­teae­da­des st­rei­gi­tak­se hom­mi­kul kel­la 8-9, üld­ha­ri­dus­koo­li­des kell 9-10.

Ani­ja val­la koo­li­des tee­vad õpi­la­sed st­rei­gi ajal ise­seis­vat tööd või vaa­ta­vad fil­mi, va­ne­ma­te klas­si­de õpi­la­sed ai­ta­vad noo­re­maid. Las­teaia­las­te va­ne­ma­tel pa­lu­tak­se sel­lel päe­val lap­sed või­ma­lu­sel ko­ju jät­ta või mit­te en­ne kel­la 9 las­teae­da viia. Kui see po­le või­ma­lik, kor­ral­dab asu­tu­se juht las­te jä­re­le­val­ve st­rei­gi ajal.

Raa­si­ku val­la koo­li­des al­gab ree­del koo­li­päev pä­rast hoia­tusst­rei­gi lõp­pu kel­la 10 pai­ku. Koo­li­bus­si­lii­nid on kor­ral­da­tud nii, et bus­si­rin­gid alus­ta­vad ta­va­li­sest kaks tun­di hil­jem ning kõik lap­sed jõua­vad koo­li õi­geaeg­selt. Las­teae­da­des al­gab ree­del töö­päe­va kell 9. Va­ne­ma­tel, kel ei ole en­ne se­da lap­se ko­ju jät­mi­ne või­ma­lik, pa­lu­tak­se ühen­dust võt­ta di­rek­to­ri­te­ga.

Kuu­sa­lu val­las algab reedel koolipäev tavapäraselt ja koolibussid sõidavad reedese graa­fi­ku alu­sel. Las­teae­da­des ava­tak­se st­rei­gi ajaks val­ve­rüh­mad.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAeg­vii­du oli kor­raks Ko­ka­vii­di­ka