Anija kanalale vee erikasutusluba

987

Anija volikogu andis Anija Talleggi kanalale nõusoleku vee erikasutusloa taotlemi­seks. Seda on vaja asutustel, mis kulutavad ööpäevas üle viie kuupmeetri vett, Anija kanala ööpäevane tarbimine on üle kolme kuupmeetri. Erikasutusluba taotleb firma juhuks, kui peaks tekkima veeavarii ja ajutine veekulu ületab viit kuupmeetrit ööpäevas. Vallavanem Tiit Tammaru sõnas, et kuigi kanalal luba vaja ei ole, on hea, et seda taotletakse juhuks, kui peaks tekkima erandolukord.