Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­nem va­li­tud

246
Anija vald.

Ani­ja val­la Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­koo­so­le­kul 23. sep­temb­ril oli kü­la­va­ne­ma kor­dus­va­li­mi­ne. Re­gist­reeri­mi­sandmete kontrollimisel sel­gus, et eel­mi­sel koo­so­le­kul 2. sep­temb­ril kü­la­va­ne­mat va­li­mi­ses osa­le­nud ela­ni­kest ei ol­nud pal­jud neis­se kü­la­des­se re­gist­ree­ri­tud, neil ei ol­nud õi­gus hää­le­ta­mi­ses osa­le­da. See­tõt­tu ei ol­nud 2. sep­temb­ril koos kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks va­ja­lik­ku kvoo­ru­mit, 15 prot­sen­ti ela­ni­kest ehk 16 ini­mest. Kor­dus­koh­tu­mi­sel Ani­ja mõi­sa ai­das osa­le­sid 28 ini­mest, neist 24 elu­koht on re­gist­ri and­me­tel Ani­ja või Kuu­se­mäe kü­la. Ühe­hääl­selt ot­sus­ta­ti, et kü­la­va­nem va­li­tak­se kol­meks aas­taks. 23 poolt­hää­le­ga va­li­ti ka­he kü­la va­ne­maks Ma­rek Suik.

Eelmine artikkelAni­ja val­las oli kolm va­li­mis­väit­lust
Järgmine artikkelKeh­ras ava­ti pi­du­li­kult rah­va­ma­ja re­no­vee­ri­tud saal